Spektrumkvarteret, Oslo

Oslo Spektrum skal utvides for å kunne tilby flere og større kultur- og konferanseopplevelser. Norconsult er VVS-rådgiver for forprosjekt for Skanska.

Prosjektnavn
Spektrumkvarteret
Kunde
Skanska Norge AS
Sted
Norge
Periode
2022 til 2025
Nøkkeltall
38 000 m2
Høyhus på 107 m

Oppdraget

Prosjektet på 38 000 m2 skal gjøre Spektrumkvarteret til en flerbruksarena. Det skal bygges nye kultur- og kongressfasiliteter med en blackbox-sal med plass til 3 000 besøkende, 1 000 kontorplasser samt et nytt byrom. Miljø og bærekraft vil være sentralt; Spektrumkvarteret skal være et fyrtårn innen klima- og miljøvennlige løsninger.

Norconsult skal utrede, beregne, skissere og kalkulere de VVS-tekniske anleggene for å sikre godt inneklima og ivaretakelse av funksjonskrav, det vil si sanitær-, varme-, slukke-, ventilasjons- og kjøleanlegg for bygget.

Løsningen

I samspillfasen skal Norconsult verifisere og drive tverrfaglig kvalitetssikring av skisseprosjektets løsninger og utarbeide forprosjekt for å etablere startproduktet for detaljprosjektet.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av John Kristiansen
John Kristiansen
Prosjektdirektør