Storgata 104-108, Tromsø

Reguleringsplan med konsept. Renovering bevaringsverdig bebyggelse og detaljprosjekt for nybygg.

Prosjektnavn
Storgata 104-108, Tromsø
Kunde
Total Prosjekt AS
Sted
Norge
Periode
2014-2020

Oppdraget

Borealis Arkitekter as (nå en del av Norconsult) har utarbeidet detaljreguleringsplan, forprosjekt og detaljprosjekt for to nye leilighetsbygg, og plan for utvendig renovering av eksisterende bygninger i Storgata 104-108. 

Løsningen

Eksisterende bygninger mot Storgata er underlagt krav om bevaring, og er utvendig renovert etter antikvariske retningslinjer. Kvartalet er tilrettelagt for oppføring av to nye boligbygg i det indre av kvartalet. Mot Skanckesmuget er det gitt rom for en 6-etasjes blokk med tilbaketrukket toppetasje, som høydemessig tilpasning til Veitasenteret i sør.  I bakgården er det utformet en toetasjes boligbygning i tråd med tradisjonell bakgårdsbebyggelse.

Bebyggelsen er utformet med tanke på vareleveranse, dagslys og solforhold. Det er felles uteoppholdsareal for boligene på bakkeplan i bakgården, og på takterrasse i blokka. Alle leilighetene i ny del har i tillegg private uteplasser. Adkomst til boligene er fra Skanckesmuget og Storgata. Sykkelparkering og sportsboder er lagt under ny bebyggelse. Fasader mot Storgata er utbedret etter antikvariske retningslinjer. På inngangsnivå forutsettes forretningsvirksomhet, og boliger i 2. og 3. etasje.

Medarbeidere på prosjektet har vært Inger Reiersen, Aina Bjerke, Jonathan Labugt Zachariassen, Alf-Harald Bårdslett, Frida Helen Larsen.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Inger Reiersen
Inger Reiersen
Sivilarkitekt MNAL