Tana bru skole

Forprosjekt for ny skole i Tana Bru gjennomført av Borealis Arkitekter (nå en del av Norconsult)
Prosjektnavn
Tana Bru skole - forprosjekt
Kunde
Tana kommune
Sted
Norge
Periode
2014
Nøkkeltall
2495 m2 BTA

Oppdraget

Forprosjekt og konkurransegrunnlag for totalentreprise for kombinert barne- og ungdomsskole ved eksisterende Flerbrukshall.

Løsningen

Skolen ble bygget i to etasjer med en enkel tilknytning til Flerbrukshallen. Utebod og avfallsrom er bygd i direkte tilknytning til hallen. Avstanden til hallen er 8 meter for å kunne gjennomføre byggesaken med enkle branntekniske løsninger. Utførende arkitekt: sivilark.MNAL Lars Krane. Medarbeidere: sivilark.MNAL Inger Reiersen, sivilark.MNAL Frida H. Andersen, ark.ass.Alf Harald Bårdslett, ark.ass. Ruth Pedersen

Resultatet

Skolen er en 1-10 skole med 125 elever

Kontaktperson

Profilbilde av Inger Reiersen
Inger Reiersen
Sivilarkitekt MNAL/Senior rådgiver