Tangen Avløpsrenseanlegg

Norconsult har gjort utredninger, kontrahering prosess (totalentreprise), detaljprosjekt, brannteknisk prosjektering og kontrahering andre fag (bygg, elektro, VVS) samt byggeledelse i avløpsrenseanlegget. Parallelt har det pågått forprosjekt med utvidelse med biogass (2017).
Prosjektnavn
Tangen Avløpsrenseanlegg
Kunde
Midtre Romerike Avløpsselskap
Sted
Norge
Periode
2012-2017

Oppdraget

Prosjektløsningen bestod av et nytt biologisk-kjemisk anlegg.
Tilrenning til anlegget stammer fra Fet, Gjerdrum og Sørum kommune.
Anlegget størrelse er på 63 000 PE.

Løsningen

De tekniske løsningene som er valgt består av biologisk prosess med KMT® (Biofilm), kjemisk prosesstrinn med Musling®Square flotasjon og et slambehandlingstrinn med avvanning med sentrifuger.

Kontaktperson

Profilbilde av Jon Øxnevad
Jon Øxnevad
Prosjektleder