Tempeveien 22 - BREEAM Outstanding

KLP Eiendom inviterte åtte entreprenører i 2017 til en pris- og designkonkurranse for rehabiliteringen av Tempeveien 22, hvor Norconsult i samarbeid med Veidekke AS vant tilbudet.
Prosjektnavn
Tempeveien 22
Kunde
Veidekke AS
Sted
Norge
Periode
2017-2019
Nøkkeltall
13.577 kvm forretning- og kontorareal

Oppdraget

KLP sin intensjon for prosjektet var å revitalisere MAX-bygget som områdets nærsenter, samlingspunkt og signalbygg. Norconsult har bidratt med tjenester fra arkitektur, interiørarkitektur, landskapsarkitektur, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk, brann, ventilasjon og sanitær, energi, akustikk og ITB.

Løsningen

Fasadene er totalt renovert, med et enkelt utformet klimaskille, og stående perforerte lameller for solavskjerming montert på utsiden. Norconsult prosjekterte opplyste lameller på kveldstid, med muligheten for varierende farger. Sørfasaden av eksisterende trapperom og hele taket dekkes av solcellepanel. Utearealet utformes i samarbeid med LARK og kunstner Paul Brand, med fokus på miljø, vegetasjon og variasjon.

Resultatet

Bygget har oppnådd høyest mulig klassifisering med designsertifikatet BREEAM Outstanding, kun fire andre bygg i Norge har oppnådd samme nivå. Prosjektet viser at det er mulig å ha høye ambisjoner for eksiterende bygg, hvor man har rehabilitert et kontorbygg til passivhusstandard.

Kontaktperson

Profilbilde av Jon-Erik Vasshaug
Jon-Erik Vasshaug
Arkitekt