The Plus - Verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk

The Plus er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår, og fabrikken er et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv produksjon. Spektakulær arkitektur, besøkssenter og 300 mål opplevelsespark.

Norconsult har bistått med tjenester innen bygningsfysikk og VVS. Norconsults datterselskap Nordic - Office of Architecture har bistått med BREEAM. Bygget skal sertifiseres som BREAM Outstanding.

 

Prosjektnavn
The Plus
Kunde
YC Rør AS
Sted
Norge
Periode
2020-2021
Nøkkeltall
7000 kvadratmeter

Oppdraget

Vestre har produsert bymøbler i over 70 år og høstet stor suksess nasjonalt og internasjonalt for sin miljøvennlige linje. Vestre ønsker å bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk på Magnor.

Løsningen

The Plus har et levert energibehov på 13 kWh/m2 og oppfyller derfor nær-nullenergidefinisjonen til FutureBuilt på 30 kWh/m2 med overlegen margin. Bygget har i praksis ikke behov for oppvarming før utetemperaturen synker til under 5 grader celcius.

The Plus oppfyller høyeste energikarakter A og er dermed svært energieffektiv. Bygget får maksimal poenguttelling for energieffektivitet og passivhusnivå i henhold til BREEAM Ene 1 og Ene 23.

Fabrikken har ekstra gode isolasjonsverdier, vinduer med minimalt energitap og et avansert energisystem med solenergi, varmepumper og brønnpark.

The Plus produserer om lag 250 000 kWh fornybar energi i året fra mer enn 1 000 solcellepaneler som er montert på taket og i området rundt fabrikken. I tillegg bruker The Plus overskuddsvarme fra prosessen til å varme opp bygget. Anlegget for overskuddsvarme er koblet til et isvannsanlegg for kjøling, varme- og kuldelagertanker, varmepumper og energibrønner som støttesystem for lagring. Til sammen bidrar dette til minst 90 % lavere levert energibehov enn på en tilsvarende konvensjonell fabrikk.

Resultatet

The Plus blir det første industribygget i Norden som oppnår aller høyeste miljøklassifisering, BREEAM Outstanding. Dette har Vestre klart blant annet ved bruk av massivtre i bygningen og en utslippsfri byggeplass. Helelektriske trailere kjører mellom fabrikken i Torsby og den nye på Magnor. Inne i fabrikkhallene går roboter og selvkjørende trucker på fornybar energi.

The Plus har minst 55 % lavere utslipp av klimagasser sammenlignet med en tilsvarende konvensjonell fabrikk.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Geir Stensrud
Geir Stensrud
Seniorrådgiver
Profilbilde av Olav Aga
Olav Aga
Seniorrådgiver