Namsos kirke

Namsos kirke - Tilstandsanalyse
Prosjektnavn
Tilstandsanalyse Namsos kirke
Kunde
Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd / Den norske kirke
Sted
Norge
Periode
2019

Oppdraget

Namsos kirke sto ferdig i ca. 1960. Bygget har omfattende betongskader og står nå overfor en tung renovering- og oppgraderingsbehov.

Løsningen

Norconsult utarbeidet tilstandsanalyse av Namsos kirke, med spesielt fokus på tilstand på betong og murverk, særskilt kirketårnet.

Resultatet

Vurderingen for Namsos kirken inneholder en prioritert tiltaksliste for nødvendige tiltak. Det er i tillegg skissert et kostnadsestimat.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Anders Overrein
Anders Overrein
Avdelingsleder Byggforvaltning - PA - Takst