Tingvollvågen - stedsutvikling

Tingvoll var tidlig ute med satsing på å være en økokommune, noe som har rotfestet seg i kommunens identitet og bevisstheten til lokalbefolkningen. Norconsult har sammen med Rodeo gjennomført et parallelloppdrag om utviklingen av kommunesenteret i Tingvoll med fokus på en synlig økoprofil.
Prosjektnavn
Tingvollvågen - stedsutvikling
Kunde
Tingvoll Kommune
Sted
Norge
Periode
2018-2019
Nøkkeltall
Prosjektet omfatter hele Tingvollvågen sentrum

Oppdraget ble belønnet med 400 000 til hvert team

Oppdraget

Norconsult og Rodeo sin visjon fikk navnet "VEVE SAMMEN" hvor ambisjonen var å gi ideer og inspirasjon som kan bidra til å styrke Tingvollvågen som et levende og attraktivt sted med landsbykvaliteter. Dette innebar en relansering av Tingvoll som økokommune for å synliggjøre satsningen nasjonalt.

Løsningen

"VEVE SAMMEN" er inspirert av de to store tekstilbedriftene i Tingvoll, "Krivi" og "Møre Bånd og Vev", som i utvidet forstand betyr å knytte sentrum sammen på ulike måter. Det å bygge tettere, flere gangforbindelser, mer aktivitet som gjør at flere bor, jobber, handler, studerer, trener og møtes i Tingvoll sentrum. Nasjonale aktører som NIBIO med økoparken har etablert seg i Tingvoll, samtidig som kommunen har satt i gang en del tiltal som styrker den grønne satsningen. Økoprofilen er en av hovedlinjene gjennom hele oppgaven og har vært en førende faktor for mange av våre foreslåtte tiltak.