TOU Scene, maskinhall og atelier

Norconsult har hatt arkitekturprosjektering i alle faser for rehabilitering og påbygg av TOU Scene, maskinhall og atelier.
Prosjektnavn
TOU Scene
Kunde
Stavanger Kommune
Sted
Norge
Periode
2015-2018
Nøkkeltall
BTA: 2 600 m²

Oppdraget

Stavanger Kommune ønsket en større renovasjon av TOU Scene, maskinhall og atelier.

Løsningen

Hallen har blitt utvidet for å øke publikumstallet fra 270 til 340. Samtidig har den fått ny scene, back-stage arealer og nødvendige teknisk og akustiske funksjoner. De gamle teglfasadene er renovert, det samme gjelder den høye, karakteristisk teglpipen. Det er kommet et nytt påbygg av maskinhallen, hvor det er øvingslokaler for byens musikere. De gamle kontorlokalene langs Lervigsveien er ombygget til grafisk verksted, dansesal og atelier for kunstnere. I tillegg til at bygget er totalrenovert innvendig, er også de gamle fasadene rehabilitert med innvendig isolering og nye vinduer.

Resultatet

Prosjektet ble ferdigstilt i 2018.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Einar Stig Eriksen
Einar Stig Eriksen
Oppdragsleder
Profilbilde av Eirik André Thorstensen
Eirik André Thorstensen
Sivilarkitekt