Tretten bru

Norconsult har utarbeidet forprosjekt, konkurransegrunnlag og detaljprosjektering for Tretten bru. Fagverksbrua i tre har to kjørefelt og fortau og krysser Gudbrandsdalslågen og E6 ved tettstedet Tretten.
Prosjektnavn
Tretten bru
Kunde
Statens vegvesen, Region øst.
Sted
Norge
Periode
2004-2012
Nøkkeltall
Hovedspenn 70,2 meter
Totallengde: 148 meter

Oppdraget

Den gamle fagverksbrua i stål fra 1895 var for smal med bare ett kjørefelt, og i 2012 ble den revet og erstattet av ei ny trebru.

Løsningen

Prosessen fram mot ferdig bru har vært et fruktbart samarbeid mellom kunden, arkitekt og Norconsult gjennom alle prosjektets faser hvor stedstilpasning, estetikk, materialbruk og kort byggetid har vært sentrale temaer. Brukonstruksjonen består av et kontinuerlig fagverk i limtre over tre spenn. Fagverket har form som en flyvinge med buet overgurt og med spisse ender ved landkarene. Tverrbærerne i stål er montert mellom fagverkene med momentstiv forbindelse til vertikalstavene som også er i stål. Sidekrefter tas opp av dette systemet og av vindfagverket over kjørebanen. Brudekket er et tverrspent tredekke bestående av limtrelameller spent sammen med høyfaste stålstag og beskyttet av membran under slitelag av asfalt. Brua er på vestsiden fundamentert på de gamle fundamentene som var i god forfatning, og forsterket med stålkjernepeler for lastøkningen som den nye brua medfører, mens det på østsiden er nye fundamenter. Det er brukt rusttregt stål (Cortén) på alt synlig stål som gir en rustrød farge som harmonerer med treverket. I byggeperioden ble det fylt ut en arbeidsplattform i elva fra begge elvebredden hvorfra montasjen av fagverkene kunne utføres med kraner. Dette måtte foregå om høsten/vinteren da vannføringen var liten. Prosjekteringen er utført i samarbeid med Plan Arkitekter.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Magnar Myhre
Magnar Myhre
Prosjektdirektør