Tytlandsvik Aqua

Norconsult har fått i oppdrag å prosjektere et landbasert oppdrettsanlegg i Hjelmland kommune.
Prosjektnavn
Tytlandsvik Aqua
Kunde
BBB
Sted
Rogaland, Norge
Periode
2017-2018
Nøkkeltall
7500 m²

Oppdraget

Norconsult har fått i oppdrag å prosjektere et landbasert oppdrettsanlegg der laksen vokser før den settes ut i sjøen i merder. Anlegget ligger i Hjelmland kommune.

Løsningen

Første byggetrinn er 7500 m² og består av et administrasjonsbygg på ca 1000 m² og to produksjonshaller. Hver av hallene har fire betongkar à 2000 m³ for fiskeyngel/smolt. For å minimere behovet for råvann og redusere miljøpåvirkningen, har anlegget et svært effektivt og avansert renseanlegg for rensing og behandling av vannet. Administrasjonsbygget er bygget av betongelementer og hallene er en stålkonstruksjon med yttervegger i sandwich-element. Det er lagt til rette for at anlegget kan vokse med ytterligere fire produksjonshaller.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Anne Brit Hodne
Anne Brit Hodne
Oppdragsleder