Vangskyrkja

Norconsult har utført tilstandsvurdering av eksisterende middelalderkirke, og vært brannteknisk rådgiver i forbindelse med brannteknisk oppgradering av Vangskyrkja på Voss.

Prosjektnavn
Vangskyrkja
Kunde
Voss kirkelige fellesråd
Sted
Norge
Periode
2012-2014

Oppdraget

Vangskyrkja er en eldre steinkirke opprinnelig oppført i 1277, og har blitt ombygget og tilbygget i flere omganger. Kirken er fremdeles i bruk, og er i dag også en kjent turistattraksjon.

Løsningen

Oppdraget har blant annet bestått i å gjennomføre en brannteknisk tilstandsanalyse av kirken, med tilhørende angivelse av tilstandsgrader og foreslåtte tiltak. Tilstandsvurderingen ble utført som en del av byggets brannforebyggende arbeid. I etterkant av tilstandsvurderingen har Norconsult bistått med oppfølging og implementering av branntekniske tiltak. Dette inkluderer utarbeidelse av konkurransegrunnlag for nye branntekniske installasjoner inkludert sprinkler.

Riksantikvaren har fredet kirken, og dialog med antikvariske myndigheter har derfor vært en viktig del av prosjektet. Blant annet har branntekniske tiltak blitt vurdert opp mot eksisterende frede konstruksjoner og innredninger.

Som en del av oppdraget utarbeidet Norconsult oppdaterte branntegninger og rømningsplaner basert på nye oppmålinger av eksisterende byggverk. Dette inkluderer 3D scanning av bygget og etablering av 3D modell som skal benyttes for byggets videre arbeider og vedlikehold.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Helge Hesjedal Wiberg
Helge Hesjedal Wiberg
Fagspesialist