Overvåkning vannområde Øyeren

Norconsult AS vil gjennom tiltaksrettet overvåkning i vannområde Øyeren komme frem til tiltak for å oppnå målsetningen i vannforskriften
Prosjektnavn
Vannovervåkning vannområde Øyeren
Kunde
Vannområde Øyeren
Sted
Norge
Periode
2015- 2019

Oppdraget

Overvåkning av vannområde Øyeren er en helhetlig overvåkning og miljøtilstandsvurdering av vassdragene. Arbeidet skulle legge grunnlag for å foreslå tiltak for å oppnå god økologisk tilstand.

Løsningen

Norconsult har i perioden 2015-2019 gjennomført tiltaksrettet vannovervåkning av vannområde Øyeren. Det er prøvetatt fysisk-kjemiske og mikrobiologiske parametere. Prøvetakingen i 2015 omfattet også biologiske parametere. Arbeidet er årlig rapportert. Norconsult startet med å avklare gode prøvetakningspunkt og utføre månedlige prøvetakninger i henhold til gjeldende veileder. Resultatene ble vurdert og tilstand for de ulike vannforekomstene ble satt. Det ble også gjort trendanalyser for å vurdere utviklingen over tid. For å få lengst mulige tidsserier ble det hentet ut tidligere resultater fra vannmiljø.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Leif Simonsen
Leif Simonsen
Rådgiver
Profilbilde av Annelene Pengerud
Annelene Pengerud
Gruppeleder Miljø