Verdal Bo- og Behandlingssenter

Norconsult/PKA har prosjektert et nybygg med 132 institusjonsplasser og tilhørende støttearealer, fellesfunksjoner, kultur- og kompetanseareanaer og produksjonskjøkken. Bygget skal erstatte dagens institusjoner Verdal bo- og helsetun og Ørmelen Bo- og helsetun, og skal være et moderne tilbud for pleietrengende i kommunen.
Prosjektnavn
Verdal Bo- og Behandlingssenter
Kunde
Veidekke Entrepenør AS
Sted
Norge
Periode
2019-2021
Nøkkeltall
BTA: 12 090 m²

Fase: Skisse-, for- og detaljprosjekt

Oppdraget

Prosjektet gjennomføres etter en samspillsmodell, hvor entrepenør, arkitekt, rådgivere og leverandører har ansvar for all nødvendig prosjektering i samspill med byggherren. Norconsults gruppe er ledet av Veidekke Entrepenør AS, og ble valgt i konkurranse med 4 andre grupperinger der hovedkriteriet for valget var kompetanse og gjennomføringsevne. Norconsult har ansvar for alle tekniske fag.

Løsningen

Organisasjonsprinsipper: Like funksjoner ligger over hverandre, slik at langtidsavdelingene ligger i tre etasjer mot øst. Mot vest ligger korttidsavdelingen i to etasjer over en førsteetasje som inneholder fellesfunksjoner. Disse to hoveddelene er knyttet sammen av et mellombygg som inneholder funksjoner som kontorer, møterom, cafe/kantine, kulturrom og hovedinngang. I forlengelsen av dette, mellom korttidsavdelingen og langtidsavdelingen, ligger den skjermede sansehagen.

Resultatet

Byggestart er satt til 01.01.2020

Kontaktpersoner

Profilbilde av Per Heggenhougen
Per Heggenhougen
Fagansvarlig ARK
Profilbilde av Vincenzo Grosso
Vincenzo Grosso
Medarbeider ARK