Washington Mills

Bedriften er lokalisert på Orkanger i Orkland kommune i Trøndelag, og produserer og videreforedler silisiumkarbid (SiC). Produktene selges under navnet CARBOREX. Produksjonsanlegget på Orkanger inngår i porteføljen av selskaper eid av Washington Mills Co.
Prosjektnavn
Washington Mills
Kunde
Washington Mills AS
Sted
Norge
Periode
1990 - 2020
Nøkkeltall
Samlet bebygget areal: ca. 26.000 m²

Oppdraget

Bedriften ble etablert i 1962 og de første produksjonsanleggene ble satt i drift i 1964. Anleggene er siden utvidet, modernisert og optimalisert i etapper, og Norconsult har vært involvert i alle større prosjekter fra 1990 og fram til i dag.

Løsningen

Norconsult har vært hovedrådgiver, og bidratt med faglig spisskompetanse, lokalkunnskap, teknisk kunnskap om anleggene samt detaljkunnskap om Washington Mills sine produksjonsprosesser. Prosjekter og milepæler ved bedriften har blant annet vært følgende: 1990: Nytt kokslager 1997: Nytt remiksanlegg 2000: Produksjonslinjer for knusing og klassifisering i mikroanlegg 2001: Oppgradering av gamle produksjonslinjer for knusing og klassifisering i mikroanlegg 2001: Oppgradering og utvidelse av produksjonslinjer i makroanlegg 2002: Nytt anlegg for kontrollsikting og pakking 2004: Forbehandlingslinje i makroanlegg 2005: Produksjonslinjer for knusing og klassifisering i mikroanlegg 2006: Nytt prosessavsnitt for produksjon av spesialprodukter («Fine Powder») 2007: Nytt velferdsbygg 2008: Produksjonslinjer for knusing og klassifisering 2009: Ny produksjonslinje for knusing 2011: Containertømmestasjon og inntakslinje råmaterialer 2012: Optimalisering av produksjonslinjer 2014: Produksjonsanlegg for SiC 2015: Knuse- og sikteanlegg i ovnshall 2017: Ny produksjonslinje 2019: Brannteknisk tilstandsanalyse bygninger 2019: Forprosjekt ny fabrikk Avhengig av prosjektets art og omfang, spenner våre ytelser over alle prosjektets faser, fra idè til drift. Det vil si at i tillegg til prosjektering og prosjektadministrative ytelser i utbyggings- og ombyggingsprosjekter, har Norconsult levert løpende bistand knyttet til bygningsmessig og mekanisk vedlikehold.

Resultatet

Washington Mills er i verdensklasse innen Silisiumkarbid, både når det gjelder produkter, produksjonsutstyr, teknologi og HMS. Det er i perioden fra slutten av 1990-tallet og fram til i dag utviklet en rekke prosesser og dertil produksjonsutstyr- og anlegg optimalisert for produksjon av etterspurte SiC mikroprodukter og pulver til bruk i de mest krevende applikasjoner. Blant applikasjoner produktene inngår er dieselpartikkelfilter, utstyr for saging av wafere til solceller, halvlederkomponenter, teknisk keramikk og bremseklosser. Bedriften jobber systematisk og kontinuerlig med utvikling og optimalisering både organisatorisk og teknisk, og Norconsult er hovedrådgiver og bidragsyter innen bygg- og anleggsteknikk, logistikk- og prosessflyt, mekaniske konstruksjoner, hjelpefunksjoner og teknisk infrastruktur.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Ola Børseth
Ola Børseth
Avdelingsleder Kontor
Profilbilde av Pål Smebye
Pål Smebye
Fagspesialist