Workinntunet Hotell

Oppdraget omfattet programskisser og detaljregulering for nytt hotell på Workinntunet. Prosjektet ble uytført av Borealis Arkitekter, som siden 2019 er en del av Norconsult
Prosjektnavn
Workinntunet Hotell
Kunde
Huldrevegen 2 AS
Sted
Norge
Periode
2011
Nøkkeltall
BRA 7500 m2

Oppdraget

Plasseringa i det flate landskapet like ved innfarten til Langnesområdet, ga potensiale for et signalbygg som kunne danne et landemerke.

Løsningen

Detaljreguleringsplanen omfattet hotellformål, samt offentlige trafikkarealer og infrastruktur. Utførende arkitekt: sivilarkitekt MNAL Aina Bjerke Medarbeidere: sivilarkitekt MNAL Veronica Pecher-Dzur, arkitekt MAA Nikolaj B. Johansen, arkitektassistent Alf Harald Bårdslett

Resultatet

Bygget ble løst som et enkelt, rektangulært volum i nord-/sør-retning, med en base av vestibylefunksjoner på inngangsplanet og parkering og tekniske rom i underetasjen. Over denne basen er det hotellfunksjoner i 8 etasjer. Hotelletasjene ble løst med midtkorridor, for ca 100 hotellrom.

Aktuelle fag og tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Aina Bjerke
Aina Bjerke
Sivilarkitekt MNAL/ Seniorrådgiver