CATHRINE

Cathrine jobber som arkitekt og gruppeleder ved Norconsults kontor i Bergen. 

Tre kjappe med Cathrine: 

  1. Hva slags type prosjekter har du jobbet med/jobber du mye med?

    Bir bossterminal og kontorbygg har jeg jobbet med gjennom alle faser: fra mulighetsstudie, skisseprosjekt, forprosjekt, konkurransegrunnlag for totalentreprise, detaljprosjekt og nå oppfølging på byggeplass. Andre prosjekter jeg kan nevne er Vaksdal Ressurssenter, mulighetsstudier og skisseprosjekt for Vestland fylkeskommune, Krekekjbærneset Renseanlegg, Oksnes VBA nytt vannrenseanlegg for Askøy kommune og arkitektkonkurranse for ny barnehage på Onarheim for Tysnes kommune.

  2. Hvorfor skal man velge en karriere innen arkitektur?

    Som arkitekt er vi med på å forme våre omgivelser. Vi er med på å ta vare på, sikre, utvikle og forvalte våre felles verdier. Omgivelsene påvirker oss. Med arkitekturfaget kan vi være med på å forandre hverdagen som samfunnsbyggere. Er du nysgjerrig, engasjert, uredd og opptatt av alt fra kantstein til makroøkonomi.

  3. Har du en fun fact om deg selv?

    Jobbet på restaurant i Longyearbyen etter ferdig master bare for å få bo på Svalbard.