KRISTINE

Kristine Størmer Lied har studert Bygg og miljø på NTNU i Trondheim, og har siden 2018 jobbet med vann og avløp på kontoret vårt i Os. Kristine har jobbet med mye forskjellig av både små og store prosjekter, alt fra å prosjektere et lite, privat avløpsanlegg til å bidra med flom- og overvannsvurderinger i kommunedelplan for Øyer kommune. 

Kristine er ofte den som drar i gang sosiale tilstelninger på kontoret og  fungerer til tider også som treningsinstruktør for kollegaene sine. I Rådgiverne får vi blant annet se Kristine vandre elvelangs i Hafjell på befaring, og vi får et innblikk i hennes oppstart med Innovasjonslederprogrammet i Norconsult. 

Kristines tips til studenter som skal søke jobb: 

Forbered deg godt og ha troen på deg selv!

Studerer du kanskje Bygg og miljø med spesialisering innen VA? Følg med på Kristines hverdag i Rådgiverne denne høsten for å se hvordan en karriere hos oss kan se ut.

Sjekk også ut våre ledige stillinger for nyutdannede.