MARIE

Marie Broo er senior prosjektleder med lang erfaring innen store samferdselsprosjekter og jobber ved hovedkontoret i Sandvika på avdeling Bruer.

Med et etternavn som Broo, lå det litt i kortene at Marie skulle bli en ekspert på nettopp bruer. Prosjektene hun har jobbet med er blant annet Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Flekkefjord bybru og E134 Damåsen – Trollerudmoen gjennom Kongsberg. Fremover skal Marie være oppdragsleder på Ny Sotrabru i det enorme prosjektet Sotrasambandet. 

Følg henne i Rådgiverne denne høsten, og bli kjent med hvordan en oppdragsleders hverdag i Norconsult kan se ut. 

Maries tips til studenter som skal søke jobb: 

Søk jobb i et fremoverlent, bredt og sterkt fagmiljø hvor du får mulighet til å jobbe med forskjellige oppgaver. Her vil det være en bratt læringskurve, men med mulighet til å styre din egen kurs underveis. Det er heller ikke dumt å flytte til en ny by dersom mulighetene er bedre der. 

Se våre ledige stillinger for nyutdannde.