SYLVIA

Sylvia jobber som miljørådgiver ved Norconsults kontor i Sandvika. 

Tre kjappe med Sylvia: 

  1. Hva slags type prosjekter har du jobbet med/jobber du mye med?

    Jeg har jobbet en del med store nasjonale kartleggingsoppdrag slik som Naturtypekartlegging (NiN) og det nasjonale overvåkningsprogrammet Arealrepresentativ naturovervåkning (ANO) for Miljødirektoratet. Dette er oppdrag som foregår over hele Norge og vi bidrar med å heve kunnskapsgrunnlaget om naturtypene vi har i Norge og samler inn data om hvordan disse endre seg over tid.  Eller så har jeg vært engasjert i andre prosjekter innen samferdsel, plan (reguleringsplaner) og fornybar energi for å bidra til å finne gode løsninger som også hensyntar naturmangfold i størst mulig grad. Dette er oppdrag der man jobber med flere fag – altså mer tverrfaglig.

  2. Hvorfor skal man velge en karriere innen biologi/naturforvaltning?

    Hvis man ønsker å ha en meningsfull jobb og ønsker å få være med på å finne løsninger for å ivareta naturmangfold i størst mulig grad i ulike typer prosjekter, bør man velge en karriere innen biologi/naturforvaltning. Det er viktig å være fremoverlent for da kan man få påvirket prosjekter i riktig retning med tanke på naturmangfoldet. Som biolog/naturforvalter i Norconsult får man også være ute i felt!

  3. Har du en fun fact om deg selv?

    Har høydeskrekk, men hobbyen er å klatre.