Disse får du blant annet møte på Samfunnskonferansen 2018:

Grete Sønsteby
Administrerende direktør i N2 Applied og Årets kvinnelige teknologigründer
Grete Sønsteby er bonde, men karrieren hennes har hovedsakelig funnet sted langt utenfor fjøset. Hun har lang fartstid i IT-selskaper som IBM, Oracle og Ericsson, og som direktør i teknologiselskapet Scatec. Da hun og partneren valgte å starte eget selskap var det fordi de begge lenge hadde hatt et ønske om å realisere fysiker og grunnlegger av norsk Hydro, Kristian Birkeland, sin 100-år gamle lysbueteknologi. Selskapet bruker nå teknologien i en plasmareaktor som binder nitrogen fra luft og tilfører i husdyrmøkk.
Svein I. Gjedrem
Professor 2 ved NHH, formann av OECDs Landhøringskomite, samt innehaver av en rekke styreverv
Svein Gjedrem var i en årrekke en sentral rådgiver for skiftende finansministre før han overtok som sentralbanksjef og leder av Norges Banks hovedstyre fra 1999 til 2010. Han har lang erfaring fra både Norges Bank og Finansdepartementet, både som leder for økonomiavdelingen og som finansråd. Gjedrem har embetseksamen i sosialøkonomi fra Universitetet i Oslo. Han har også spilt for både Viking Fotballklubb og Lyn.
Kimberly Lein-Mathisen
Administrerende direktør i Microsoft Norge
Kimberly Lein-Mathisen har over 20 års ledererfaring fra tradisjonelle virksomheter, inkludert i farmasi og forbruksvarer, fra ledelse av fabrikker til salg og markedsføring til globale og lokale selskap i USA, Europa og Asia. Hun har en Bachelor of Science i Industrial Engineering fra University of Illinois og en MBA fra Harvard Business School. Kimberly vil dele nøkkelkunnskapen hun har lært som en leder som har lykkes med reisen fra tradisjonelle selskap til den raskt endrede teknologiverdenen i Microsoft, et av verdens mest verdifulle selskaper. Lein-Mathisen stiller spørsmålet Hvordan skal vi lære å lede igjen?
Daniel Bjarmann-Simonsen
Statssekretær for Næringsministeren
Bjarmann-Simonsen ble utnevnt til statssekretær for næringsministeren i januar 2018, med hovedansvar for maritim politikk, koordinering av regjeringens havsatsing, næringsrettet forskning og innovasjon, rompolitikk, nukleær virksomhet og departementets ansvarsområder innenfor nordområdepolitikken og Svalbard. De seneste årene har han gjort seg bemerket som prosjektleder Smart City og samfunnsomstillingsprosjektet «Ny by – ny flyplass» i Bodø kommune. Har en lang politisk karriere bak seg for Bodø og Nordland Høyre, og har tidligere hatt en rekke stillinger i offentlig og privat sektor, blant annet i to gründerbedrifter innenfor forlagsbransjen, marked og media.
Kirsti Lovise Slotsvik
Direktør i Jernbanedirektoratet
Kirsti Lovise Slotsvik var kystdirektør i Kystverket fra 2007 og frem til hun ble tilsatt som direktør i Jernbanedirektoratet i 2018. Hun bred innsikt i samferdselssektoren og bakgrunn som ingeniør og prosjektleder og har vært distriktvegsjef og trafikksjef i Statens vegvesen region Midt. Slotsvik er utdannet landskapsarkitekt fra Norges Landbrukshøgskole. Hun har senere gjennomført ulike lederutviklingsprogram via Statens vegvesen og Forsvarets høgskole.
Gudmund Stokke
Faglig leder og gründer i Nordic — Office of Architecture
Arkitekt Gudmund Stokke har blant annet ledet planleggingen og prosjekteringen av Oslo Lufthavn Gardermoen, og en rekke større flyplassanlegg i Norge og utlandet. Stokke leder nå prosjekteringen av det nye regjeringskvartalet i Oslo. Nordic – Office of Architecture ble nylig en del av Norconsultkonsernet. Stokke er utdannet ved universitetet i Manchester i England i 1975 og er tidligere president i Norske Arkitekters Landsforbund.
Ole Erik Almlid
Fungerende administrerende direktør i NHO
Ole Erik Almlid er viseadministrerende direktør i NHO og for tiden vikar i rollen som administrerende direktør mens Kristin Skogen Lund går Forsvarets sjefskurs. Han har tidligere vært nyhetsredaktør i Aftenposten, sjefredaktør i Østlendingen og Hamar Dagblad, sjefredaktør og daglig leder i Avisenes Pressebyrå og politisk redaktør i Trønder-Avisa. Han har i tillegg hatt en rekke mellomlederstillinger og vært journalist i flere mediehus. Almlid er utdannet ved Journalisthøgskolen (Høgskolen i Oslo) og har studier innenfor statsvitenskap og psykologi. Ole Erik vil snakke om verdien av arbeid, og hvordan norsk næringsliv har en avgjørende rolle som vekstmotor i det norske velferdssamfunnet.
Arne Moe Lysaker
Sivilingeniør, Norconsult
Arne Moe Lysaker begynte hos Norconsult i 2014 og kom rett fra utdanningen som sivilingeniør fra NTNU, med spesialisering innen jernbane. Han har erfaring som BIM-koordinator i store InterCity-oppdrag på Vestfoldbanen, VDC (virtual design and construction) og er en pådriver for utvikling av nye løsninger innen prosjektering og visualisering.
Rachel Troye
Prorektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Professor Rachel Troye har ledet Institutt for Design ved AHO siden januar 2012, som forsker og underviser innen industri-, interaksjon- tjeneste- og systemorientert design. Troye underviser i visuell kommunikasjon, merkeidentitetsdesign og designledelse, er sensor og holder foredrag rundt i verden. Hun har over 20 års erfaring som grafisk designer i både Sveits og Norge med store internasjonale merkevarer som BMW og Flytoget. Troye har en bachelor i psykologi og fransk fra Duke University i North-Carolina, og en bachelor i grafisk design fra The London College of Printing. Troye er opptatt av hvordan design bygger samfunnet vårt i stadig høyere grad.
Jan Christian Vestre
Administrerende direktør i Vestre AS
Jan Christian Vestre overtok som toppleder for familiebedriften Vestre AS i 2012 i en alder av 25 år. Under Vestres ledelse har bedriften opplevd kraftig vekst i et internasjonalt marked. Vestre er utdannet jurist og har tidligere jobbet som politisk rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet og på Stortinget. Han er opptatt av at næringslivet skal bidra til å oppfylle FNs 17 bærekraftmål, og mener at forutsetningene for å bygge ny og grønn i industri i Norge aldri har vært bedre.
Per Kristian Jacobsen
Konsernsjef, Norconsult
Per Kristian Jacobsen er sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTH i 1984 og har bred erfaring fra lederstillinger i en rekke virksomheter de seneste 25 årene. Han har blant annet vært administrerende direktør i Solberg & Andersen AS, i IT Fornebu AS og i Heidenreich Holding AS, samt konsernsjef i Tandberg Data ASA. Videre var han Executive Vice President i Landis & Gyr AG i Sveits på 1990-tallet. Han var styreleder i Norconsult i åtte år før han tiltrådte som konsernsjef i 2014.
Lisbeth Hammer Krog
Lisbeth Hammer Krogh
Ordfører i Bærum
Med lang erfaring fra næringslivet, KS og offentlig sektor og over 20 års fartstid som politiker, er Hammer Krog en tydelig lederskikkelse for fremdrift og endring innen norsk kommunalpolitikk. Som første kvinnelige ordfører i Bærum har hun ledet en kommune preget av store samferdselsutfordringer og nye byplanutviklingsprosjekt.
Morten A. Meyer
Konferansier
Morten Andreas Meyer har erfaring fra lederroller i privat næringsliv, sentrale politiske roller og strategisk kommunikasjonsrådgivning. Han har vært statsråd i Moderniseringsdepartementet, statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet og leder for IBMs konsulentdivisjon. Meyer er i dag generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, hvor han kom fra rollen som partner i kommunikasjonsbyrået First House.