Rapport: Samfunnsmessige virkninger av vindkraft - en etterprøving av fire vindkraftverk (Norconsult )

Dokument
09.desember 2016
Rapport: Samfunnsmessige virkninger av vindkraft - en etterprøving av fire vindkraftverk  (Norconsult )
Norconsult og Agenda Kaupang står bak en ny, norsk studie som har målt nasjonal, regional og lokal verdiskaping som følge av bygging og drift av vindkraftanlegg. Resultatene viser et mer positivt bilde av ringvirkningene i anleggs- og driftsfasen enn det som har vært vist tidligere. Last ned rapporten her.
Filtype
.pdf
Størrelse
2,8MB