brygge ved togstasjon

Samferdselsarkitektur

Alle våre prosjekter skal ha god design og være funksjonelle og varige. Våre arkitekter, landskapsarkitekter og planarkitekter bistår i alle faser, og har relevant erfaring fra gjennomføring av prosjekter med høy kompleksitet og mange grensesnitt.

Vi har gjennomført en rekke store samferdsels- og jernbaneprosjekter for Bane NOR, Statens Vegvesen og Nye Veier, i tillegg til private utbyggere, kommuner og fylkeskommuner.  

Samferdsel påvirker våre liv, enten det er den trygge skoleveien for barna, en ny bru som forkorter reiseveien hjem, eller en jernbanestasjon som inviterer til en togreise til jobb eller på ferie. Dette er tverrfaglige og komplekse prosjekter, som engasjerer og motiverer oss.  

Vår portefølje inneholder hele bredden, fra de største og mest komplekse jernbanestasjonene til mindre gang- og sykkelbruer. Vi skaper verdier gjennom gode og sterke konsepter som skal gi funksjonelle, varige og vakre anlegg til glede for alle som ferdes i dem. Hvert prosjekt, stort eller lite, skal bidra til å skape et bedre samfunn. I tilnærmingen til oppdragene vektlegger vi et helhetlig resultat. Her jobber vi tett sammen med andre fag for å løse disse viktige samfunnsoppgavene. 

Kontaktpersoner

Kate Holm

Avdelingsleder og markedskoordinator Arkitektur

Hilda Øfsthus

Avdelingsleder og faglig leder Landskapsarkitektur

Kontakt oss

Prosjekter innen Samferdselsarkitektur