to menn gående opp en trapp

Prosjekt- og byggeledelse

Norconsult leverer tjenester innen prosjektadministrasjon i tverrfaglige prosjekter, både til profesjonelle prosjekteiere og til offentlige og private utbyggere.

Våre tjenester omfatter byggherrerådgiving fra idé til ferdig produkt, prosjektledelse, prosjektstyring og prosesstyring samt prosjekteringsledelse og styring av eksterne og interne fag og disipliner. 

Vi har kompetanse på et bredt spekter av metoder, teknikker og systemer og holder oss oppdatert på metodebruken hos BAE-næringens fremste prosjekteierorganisasjoner. Våre konsulenter tilbyr bruk både av Norconsults egen prosjektmetodikk og av våre kunders modeller og verktøy. 

Våre medarbeidere jobber systematisk med å holde seg oppdatert på utviklingen innen prosjektledelsesakademia. Gjennom vårt samarbeid med OsloMet har vi sikret en kvalitetsmessig solid videreutdanning for våre prosjektledere og prosjekteringsledere.  

 

Effektive prosesser 

Vi jobber med kontinuerlig videreutvikling av gjennomføringsprosesser som VDC, LEAN, samspill og agile metoder. Dette sikrer at vi gjennomfører prosjekter på best mulig måte, som igjen gir økt lønnsomhet for våre kunder. Alle våre konsulenter har en kultur for, og er godt trent i ledelse og styring av eget arbeid og koordinering med øvrige fag og prosjektdeltakere. Slik sikrer vi et tverrfaglig fokus og kvalitet i alle ledd av prosjektet. 

Norconsult er ledende innen digital prosjektgjennomføring. Vi har utviklet et godt rammeverk og gode arbeidsprosesser i BIM som er innlemmet i vår gjennomføringsstrategi og prosjektmetodikk. 

Kontaktpersoner

Odd-Inge Hanssen

Seksjonsleder Prosjektadministrasjon

Bjørn Morten Olesen

Seniorrådgiver Bygg og eiendom

Hans Martin Riseth

Avdelingsleder Samferdsel

Kontakt oss