Mennesker foran skjerm

Digital prosjektgjennomføring

Bruk av teknologi og digitale hjelpemidler i oppdragene øker i takt med forventninger og krav til bærekraft, samfunnsnytte, kvalitet og lønnsomhet. Våre erfarne rådgivere i Norconsult bruker bransjens beste teknikker og verktøy innenfor digital prosjektgjennomføring.

Vi har som mål å være bransjeledende på digitalisering, og vår beste praksis har vi valgt å kalle digital prosjektgjennomføring. 

Vår evne til å skape verdi for kundene ligger i samspillet mellom mennesker, prosess og teknologi. Helt konkret gjør vi dette gjennom å benytte veletablert praksis innenfor VDC, Lean og BIM. For prosjekter med høye digitale ambisjoner stiller vi i tillegg med bransjeledende kompetanse og metoder knyttet til digital transformasjon, informasjonshåndtering (ISO 19650), AR/VR, drone/scan, robotisering/automasjon og programvareutvikling. 

Våre rådgivere tilpasser prosjektgjennomføringsmodellen til dine krav og behov i hvert enkelt oppdrag, samtidig som vi tar i bruk det beste av våre metoder. Vi jobber aktivt for at våre leveranser skal gi størst mulig verdi for deg. 

Kontaktpersoner

Thomas Fløien Angeltveit

Gruppeleder, Innovasjon og ny vekst

Kontakt oss