Dam, foss og vannkraft i Norge

Vannkraft

I nær 100 år har Norconsult vært sentral i planleggingen og utbyggingen av vårt fornybare kraftsystem. Vår hovedtyngde har vært innen vannkraft og kraftoverføring, men vi har nå vokst oss sterke også innen solkraft og vindkraft.

Norconsult har deltatt i prosjektering og oppfølging av en stor andel av norsk vannkraft-, vindkraft- og fjernvarmeproduksjon med tilhørende overføringsanlegg. Særlig tjenestene innen vannkraftanlegg har stått sentralt i Norconsults historie.  

Gjennom vår tverrfaglige kompetanse har vi god og bred innsikt i alle relevante utfordringer og løsninger relatert til anlegg for produksjon av vannkraft. Våre tjenester spenner fra rådgivning i tidligfase og mulighetsstudier, gjennom anskaffelsesassistanse, detaljprosjektering, miljøutredninger, byggeledelse, systemutprøving og igangkjøring til driftsfasen med miljøoppfølging, målinger, analyser og revurderinger. 

I Norconsult legger vi stor vekt på sikring og oppgradering av eksisterende anlegg. Vår ekspertise på enkeltkomponenter kombinert med kunnskap om produksjonsleddene i alle faser gjør oss til en foretrukken rådgiver. 

Kontaktpersoner

Håkon Bergsodden

Divisjonsdirektør Vannkraft og Kraftoverføring

Elise Førde

Avdelingsleder Energi – Miljø

Einar Jones-Kobro

Markedssjef Fornybar Energi

Kontakt oss