Dam som er demmet opp

Dammer og vassdragskonstruksjoner

Norconsult har lang og bred erfaring med planlegging, prosjektering og bygging av nye dammer og øvrige konstruksjoner tilknyttet vassdrag. Vi har ekspertise på revurdering og rehabilitering av eksisterende anlegg.

Norconsult har Norges største fagmiljø knyttet til dammer og vassdragsanlegg og innehar flest NVE-godkjente rådgivere innenfor fagområdene I (betong- og murdammer) og II (fyllingsdammer).  

Vi utfører til daglig rådgivertjenester knyttet til alle damtyper og øvrige vassdragskonstruksjoner. I tillegg omfatter våre tjenester prosjekt- og byggeledelse, samt bistand til dameiere ved tilsyn og internkontroll. Vi har den senere tiden også utført flere risikoanalyser for vassdragsanlegg. 

Vårt fagmiljø er representert over store deler av landet, hvilket gjør at vi kan respondere raskt til våre kunder.  

Kontaktpersoner

Anders Søreide

Avdelingsleder Dam og Vassdrag

Rakel Næss

Gruppeleder

Kontakt oss

Prosjekter innen Dammer og vassdragskonstruksjoner