Yngres råd

Vi er særlig opptatt av at yngre medarbeidere skal få mulighet og støtte til å påta seg spennende utfordringer, og få reelt ansvar i oppdragene tidlig. I Norconsult er det derfor etablert et Yngres råd som bidrar til en positiv utvikling for selskapet, basert på de yngres perspektiver og meninger.

Yngres råd består av syv medlemmer fra ulike fagområder som rapporterer hvert halvår til konsernledelsen. De kommer med innspill om hvordan de opplever Norconsult som arbeidsplass for yngre medarbeidere samt andre aktuelle saker for å sikre utvikling av selskapet. Yngres råd arrangerer også flere faglige og sosiale arrangementer, blant annet "Yngres dag", for alle  medarbeidere under 36 år.