ScanToBIM

Norconsult har topp utstyr og spisskompetanse innen ScanToBIM, 3D-scanning og modellering i BIM verktøy.

Norconsult investerer stadig i ny teknologi, kunnskap og ressurser innenfor ScanToBIM. ScanToBIM fra Norconsult leverer tjenester innenfor datafangst og 3D-modellering for å bistå BIM-prosessen for våre kolleger og kunder. ScanToBIM metoder kan brukes for å skaffe grunnlag til alle type prosjekter inkludert nytt design, rehabilitering og FDV.

ScanToBIM gir:

 • innsyn i ekte «Som-Bygget» situasjon for alle
 • fullstendig kontroll i alle faser
 • mindre feil og uforutsigbare kostnader
 • bedre muligheter for å løse de vanskeligste utfordringer

3D-scanning kombinert med høyoppløste bilder, dronefotografering og drone fotoscanning, fotogrammetri, håndholdt scanning og tradisjonell landmåling er noen av de metodene som tas i bruk til å dokumentere prosjektområder og prosjektobjekter. Erfaring høstet fra flere tverrfaglige prosjekter gir Norconsult ScanToBIM fordeler med unikt innsyn i behov for data og spesielle krav innen mange ulike fag. Med mange års erfaring og oppdrag innen alle mulige fag har våre ressurser utviklet kompetanse til å levere eksakt riktig type grunnlag som kan brukes direkte i prosjekteringsverktøy.

Våre tjenester og muligheter i prosessering dekker alt behov for:

 • 3D-scanning fra bakken, georeferering og vanlig landmåling
 • Dronefotografering, fotoscanning, fotogrammetri
 • Integrasjon av data fra luften eller undervannsdata
 • Oppfølging av konstruksjon og VDC
 • Inspeksjon av konstruksjoner (overvåkning, deformasjoner og avvik)
 • Verifisering av konstruksjoner (geometrisk kontroll av «som bygget» mot teoretisk fra modeller eller tegninger)
 • 3D-modellering basert på punktskyer (modeller til BIM, CAD, CFD, FEM osv)
 • Fotorealistiske 3D modeller
 • Grunnlag og modeller for VR/AR
 • Fagkontroll og koordinering av grunnlag i prosjekter
 • Innsynsmodeller, kollisjonskontroll og simuleringer
 • Web-basert deling og innsynsløsninger for 3D-modeller og punktskyer
 • Integrasjon mot FDV 
 • Bistand med mengdeberegninger (arealberegninger, volumberegninger med mere)
 • Kartlegging i 3D til landskapsarkitektur (kottelinjer, kantlinjer, asfaltlinjer, senterlinjer, skilt, kum, kartlegging av tre, digitalisering)
 • Bistand i forsikringssaker
 • Spesielle rådgivertjenester og bistand innen relevante krav og standarder  

Gjennom våre tjenester og våre leveranser skal vi alltid levere resultater som er komplette, nøyaktige og optimale for bruk i prosjekteringsverktøy.

Hør podcast om ScanToBIM:

Norconsult Informasjonssystemer har også utviklet en egen 3D-Laserscan Portal for visning og bruk av laserdata via web-browsere. Via denne portalen kan data enkelt deles med andre, både i og utenfor organisasjonen.

Relaterte tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Artemis Valanis
Artemis Valanis
ScanToBim rådgiver