Arkitektur

Norconsult er et av Norges største arkitektmiljøer. Vi samarbeider tett og tverrfaglig med den tekniske kompetansen i Norconsult.

Norconsult er et av Norges største arkitekturmiljøer. Vi har bred kompetanse innen formgivning og design fra tidlige faser, som mulighetsstudier og programmering, forprosjekt og detaljprosjektering av bygg, søknadsprosesser mot kommunen og utarbeidelse av anbudsdokumenter til ferdig bygg. Våre arkitekter blir stadig utfordret på spesielle oppgaver og bygninger, og har spesialkompetanse fra dette, som man ikke finner i tradisjonelle arkitektoppdrag. Vi samarbeider tett med den tekniske kompetansen i Norconsult og har lang erfaring med å inngå i tverrfaglige team.

Kontaktperson

Profilbilde av Thora Heieraas
Thora Heieraas
Direktør Samfunn og byutvikling