By- og stedsutvikling

Norconsult jobber med by- og stedsutvikling over hele landet, og ønsker å bidra til klimavennlige og velfungerende byområder der bymiljø, byliv, og god folkehelse står sentralt i byutviklingen.

Norconsult tilbyr et kompetent og tverrfaglig team av engasjerte arkitekter og planleggere som alle har jobbet med utvikling av og tilrettelegging for bærekraftige og levende byer og tettsteder. Mennesket som premissgiver er gjennomgående i våre prosjekter. Vi kombinerer sterk faglig kompetanse med kreativitet og begeistring fra idéfasen til avklaring av strategier og handlingsplaner. I Norconsult er vi opptatt av å avdekke stedlige kvaliteter og utfordringer som kan danne grunnlag for konsept- og mulighetsstudier, og arkitektur- og utviklingsstrategier.

Våre tjenester omfatter blant annet:

 • Mulighetsstudier
 • Stedsanalyser
 • Lokaliseringsstudier
 • Areal- og mobilitetsstudier
 • Knutepunktutvikling
 • Eiendomsutvikling
 • Volumstudier
 • Handelsanalyser
 • Barnetråkk
 • Sosiokulturell stedsanalyser
 • GIS-analyser
 • Strategi og prosessledelse
 • Kunnskapsformidling
 • Verksteder, medvirkning, dialog

Kontaktperson

Profilbilde av Thora Heieraas
Thora Heieraas
Direktør Plan, Arkitektur og Landskap