Energi og miljø i bygninger

Energi og miljø i bygninger er et tverrfaglig tema som omfatter kompetanse innen energieffektivisering, energiforsyning, bygningsfysikk, dagslys, inneklima, materialbruk og miljøsertifisering. Norconsults fagnettverk på tvers av avdelinger sikrer samarbeid og koordinering innen fagområdet.

Centrum för idrott och kultur, Knivsta, Sverige

Norconsult kan bistå med rådgivning for å sette prosjektets energi- og miljøambisjon og koordinere arbeidet med å sikre at målet nås. Norconsult har erfaring som energi- og miljøkoordinator i flere prosjekter med høye energi- og miljømål.

Norconsult kan tilby følgende rådgiving:

Energi

 • Energiberegninger (TEK, energimerking, passivhus, plusshus, nZEB)
 • Søknader Enova
 • Kuldebroregnskap
 • Energidesign av bygninger
 • Varmeplan
 • Løsninger for fornybar energiforsyning
 • Energiledelse
 • Energieffektivisering
 • Energianalyse og -strategier

Miljø

 • Miljøsertifisering generelt og BREEAM spesielt
 • Klimagassregnskap
 • Materialrådgiving
 • Miljørådgivning i bygg (RIM)
 • Energi- og klimaplaner
 • Miljøoppfølgingsplaner (MOP)
 • LCA
 • LCC

Inneklima

 • Inneklimasimuleringer
 • Innemiljørådgivning
 • Materialvalg mht innemiljø
 • Dagslysberegninger

Relaterte prosjekter