Innovasjonsledelse

Norconsult har de senere år både forsket på og bygget opp en unik erfaring med bruk av kreative prosesser i prosjektgjennomføring. Forskningen har visst merverdien av å ha et tett samarbeid med kunden i disse prosesser, og kunden inviteres derfor til å bidra i de ulike fasene av innovasjons- og optimaliseringsarbeidet.

Innovasjonsledelse i prosjekt

Norconsult har utviklet systematiske prosesser og kreative metoder spesielt tilrettelagt for sine oppdrag innen bygg, samferdsel og infrastruktur. Disse skaper rom for nye ideer og muligheter – både i prosjektene vi leverer til våre kunder og i vårt eget selskap. Gjennom en metodisk avdekking av fokus og mål, profesjonell fasilitering av de kreative seansene og en strukturert og faglig evalueringsprosess vil Norconsults fagpersoner i tett samarbeid med kunden kunne levere de mest optimale løsningene. Innovasjonsprosessen er lett skalerbar og benyttes aktivt i små og store oppdrag på tvers av alle Norconsults markedsområder.

Norconsult utvikler og implementerer også innovative prosjektarbeidsprosesser tilpasset dagens og fremtidens teknologi, samt til våre kunders forventninger om effektivitet og tverrfaglig samarbeid av ypperste klasse. Dette omfatter eksempelvis prosesser for oppstartsmøter, samhandling, prosjekt- og kommunikasjonsstrategi, interessentmedvirkning og prosjektevaluering. Vi har også et spesielt fokus på utviklingen av arbeidsprosesser knyttet til prosjektering i 3D/BIM, med blant annet metodikk som maksimerer verdiskapingen i sesjoner for samtidig prosjektering og beslutningsmøter.

Innovasjonskompetanse

Norconsult har en egen avdeling med spesialister som jobber med innovasjonsledelse på heltid. I tillegg utdannes det hvert år prosessledere innen ulike fagområder som kan håndtere tverrfaglige innovasjonsprosesser i sine oppdrag.

Strategisk forretningsutvikling

Norconsults innovasjonssatsing inneholder også et fokus på strategisk forretningsutvikling av egen og våre kunders virksomhet. Vi benytter anerkjente prosesser og modeller som fokuserer på kunnskap og teknologi som drivkraft for nye måter å utføre ting på og som følger hele forretningsløpet. Slik øker vi sannsynligheten for å se og utnytte nye muligheter og for å realisere verdien som ligger i nye ideer.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Cecilia Jahr
Cecilia Jahr
Avdelingsleder Innovasjon
Profilbilde av Anna Eidsvig
Anna Eidsvig
Prosessleder Innovasjon