Innovasjonsledelse

Norconsult har de senere år både forsket på og bygget opp en unik erfaring med bruk av kreative prosesser i prosjektgjennomføring. Forskningen har visst merverdien av å ha et tett samarbeid med kunden i disse prosesser, og kunden inviteres derfor til å bidra i de ulike fasene av innovasjons- og optimaliseringsarbeidet.

Innovasjonsledelse i prosjekt

Innovasjonsledelse
Siden 2008 har Norconsult både forsket på og bygget opp en unik erfaring innen innovasjon i bransjen. Profesjonell prosessledelse sikrer økt verdibidrag i Norconsults prosjektgjennomføring. Forskningen viser at det hentes ut stor merverdi av å ha et tett samarbeid med kunden i disse prosessene, og kunden inviteres derfor til å bidra i de ulike fasene av innovasjons- og optimaliseringsarbeid.

Innovasjonsledelse i prosjekt
Norconsult har utviklet systematiske prosesser og kreative metoder spesielt tilrettelagt for sine oppdrag innen alle våre markedsområder. Dette skaper rom for nye ideer og muligheter – både i prosjektene vi leverer til våre kunder og i vårt eget selskap. Vårt fokus er å skape gode prosesser som er tilpasset dagens og fremtidens teknologi, samt svare til våre kunders forventninger om effektivitet og tverrfaglig samarbeid av ypperste klasse.

Vi leder mennesker i oppdrag mot felles mål på en måte som understøtter medvirkning, deltakelse, eierskap og innovasjonskraft. Gjennom vår metodiske tilnærming til innovasjon setter vi sammen riktig prosesser der fag, kunder og interessenter kommer frem til bedre og mer innovative løsninger. Med vårt prosessdesign ivaretar vi både de store linjene og de små detaljene for at alle iterasjoner henger sammen på en hensiktsmessig måte og skaper god fremdrift, flyt og resultater.

Våre prosessledere skaper merverdi når folk må jobbe sammen og tverrfaglig for å komme frem til bedre løsninger. Eksempelvis vil vi kunne bidra i optimalisering og løsningsutvikling, samspillskontrakter, prosjekt- og/eller delevaluering, samarbeid i tverrfaglige oppdrag, VDC-prosesser, medvirkningsprosesser, interessentledelse, tjenesteutvikling, organisasjonsutvikling og strategiarbeid.

Innovasjonskompetanse
I tillegg til å ha en egen avdeling med spesialister som jobber med prosess- og innovasjonsledelse på heltid, har Norconsult siden 2011 utdannet om lag 50 interne prosessledere. Disse er, i tillegg til å være spesialister innen sitt fag, trent til å ha fokus på ønsket resultat, fasilitere tverrfaglige løsninger og skape flyt i Norconsults oppdrag. Dette bidrar til at Norconsult er rustet til å møte morgensdagens utfordringer med å skape innovative løsninger sammen med våre kunder.

Strategisk forretningsutvikling
Norconsults innovasjonssatsing inneholder også et fokus på strategisk forretningsutvikling av egen og våre kunders virksomhet. Vi benytter anerkjente prosesser og modeller som fokuserer på kunnskap og teknologi som drivkraft for nye måter å utføre ting på og som følger hele forretningsløpet. Slik øker vi sannsynligheten for å se og utnytte nye muligheter og for å realisere verdien som ligger i nye ideer.

Din utfordring er vår mulighet, vi er eksperter på å få folk til å skape bedre løsninger sammen med kundene våre!

Kontaktpersoner

Profilbilde av Elin Mørch Langlo
Elin Mørch Langlo
Avdelingsleder innovasjonsledelse
Profilbilde av Anna Eidsvig
Anna Eidsvig
Prosessleder for Innovasjon
Profilbilde av Linn Bay
Linn Bay
Prosessleder for Innovasjon
Profilbilde av Christian Valentiner
Christian Valentiner
Prosessleder for Innovasjon
Profilbilde av Léonor Gavel-Solberg
Léonor Gavel-Solberg
Prosessleder for Innovasjon