Logistikk

Ved utvikling av industrielt effektive løsninger står materialflyt sentralt. Norconsult har forståelse for arbeidsprosessene og materialflyt i industrien, og vil kunne bidra til effektive løsninger som fremmer kundens konkurransekraft.

Dermed unngås et ensidig fokus på bygg og tekniske hjelpesystemer. Resultatet blir mer arealeffektive anlegg, som følge av kortere gjennomløpstid. Dette reduserer både investeringskostnader og driftskostnader. De gode resultater oppnås gjennom tett teamarbeid med kunden, og vi bidrar gjerne i alle faser av prosjekt.

Logistikkanalyser og logistikksimuleringer er vanlige leveranser fra Norconsult, både i bedriftens totale verdikjede, og internt på produksjonsstedet.

Norconsult er godt kjent med Lean-filosofien. Ved å redusere ikke-verdiskapende aktiviteter og øke stabiliteten i prosessen, kan ledetid reduseres og lagernivåer reduseres. Dette gir muligheter for mer kompakte anlegg, med både redusert investeringskost og livssykluskost.

Kontaktperson

Profilbilde av Vemund Isachsen
Vemund Isachsen
Senior Prosjektleder