Solenergi

Hver dag treffer store mengder solenergi jordens overflate. Denne energien er fornybar og kan utnyttes både i form av varme og til å produsere elektrisitet. Norconsult har bred erfaring med solenergi-prosjekter av begge typer, og er involvert i både nasjonale og internasjonale oppdrag. I Norge er de fleste oppdragene knyttet til energieffektive bygninger, mens for land lenger sør er det vanlig med store, frittstående solparker.

Generelt kan solenergiprosjekter rangere fra små anlegg installert på eksisterende bygg/tak/fasader, til store, enkeltstående solparker. I forbindelse med et bygg kan anlegg både integreres i bygningskroppen eller ettermonteres.

Solenergi kan også lagres, kombineres med andre energikilder og være en integrert del i et komplett energisystem. Solfangere lagrer solenergi i form av varme og kan enkelt kombineres med andre varmekilder, lagres og/eller tilknyttes et fjernvarmenett. Solceller omdanner solenergien til elektrisk energi og kan koples rett på et byggs strømforbruk, lagres (for eksempel i batterier) og/eller levere kraft ut på nettet.

Norconsult har en bred og internasjonal kompetanse fra både mindre og større anlegg, og kan bistå med rådgivning i prosjekter i alle faser og størrelser der sol inngår.

I prosjekter der solenergi inngår kan vi for eksempel bidra med:

  • Prosjektutvikling
  • Mulighetsstudier
  • Design av løsning (enten sol alene eller integrert i et energisystem)
  • Produksjonsberegning og simulering 
  • Lønnsomhetsanalyser
  • Utarbeidelse av anbud og kravspesifikasjoner
  • Overtagelse
  • Analyse og oppfølging av eksisterende anlegg

Eksempel på solenergiprosjekter i Norconsult:

Kontakt gjerne solenergigruppen på solenergi@norconsult.com 

Kontaktpersoner

Profilbilde av Lars Sigurd Eri
Lars Sigurd Eri
Avdelingsleder Energidesign- og analyse
Profilbilde av Alise Johannessen Hjellbrekke
Alise Johannessen Hjellbrekke
Rådgiver