Solenergi og lagring

Norconsult har bred og tverrfaglig spisskompetanse innen alle områder som berører solenergi, og tilbyr tjenester i alle faser av selvstendige solenergiprosjekter og andre prosjekter hvor solenergi inngår. Vårt mål er å bidra til at solenergiprosjekter løses på best mulig måte i henhold til kundens behov, energiutbytte, kvalitet, økonomi og miljø. Som en av Nordens største tverrfaglige rådgivermiljø har Norconsult både kunnskapen og erfaringen som trengs for at et solenergiprosjekt skal lykkes.

Solenergi kan utnyttes både i forbindelse med bygg og i store solparker. Solteamet i Norconsult har bred erfaring fra relevante fagdisipliner, og er vant til å jobbe i tverrfaglige grupper. Vi har erfaring fra både nasjonale og internasjonale prosjekter, og følger tett med på markeds- og teknologiutviklingen for å alltid være oppdatert på beste tilgjengelige teknologi. I tillegg har Norconsult en unik spisskompetanse innen vurdering og måling av solressurs og lokalt klima, som bidrar til å redusere usikkerhet knyttet til vurdering av energiproduksjon og lønnsomhet.

Norconsult bistår sine kunder med rådgivning innen alle faser i et solenergiprosjekt – fra tidligfase rådgivning til detaljprosjektering, kontrahering, bygging og oppfølging. Vi kan også bistå som en uavhengig rådgiver ved kjøp og salg av anlegg, og utføre kvalitetskontroller og oppfølging av installasjoner. Vi benytter anerkjente programvarer som PVsyst, T*Sol, HOMER Grid og Helios i våre analyser, og har utviklet detaljerte verktøy for lønnsomhetsvurderinger, porteføljestudier, sensitivitetsanalyser med mere.

I prosjekter med solcelle-/solvarmeanlegg kan Norconsult mellom annet bistå med:

 • Prosjektutvikling
 • Konsept- og mulighetsstudier
 • Porteføljestudier av eksisterende bygg og eiendommer
 • Befaring og vurdering av egnethet og risiko
 • Teknologivurdering og design av løsning
 • Analyse og måling av solressurs
 • Veiledning for arkitekter
 • Samarbeid og koordinering med tilstøtende fag som arkitektur, brann, bygningsfysikk, elektro, konstruksjonsteknikk, VVS, automasjon m.fl.
 • Integrasjon av BIPV-anlegg i bygg
 • Integrasjon med smart-grid, SD-anlegg og EOS
 • Produksjonsberegninger
 • Kostnads- og lønnsomhetsanalyser
 • Tegningsunderlag for både skisse-, for- og detaljprosjekt
 • Analyse, dimensjonering og optimalisering av batterier og termisk energilagring
 • Anbudsunderlag og kravspesifikasjoner, tilbudsvurderinger og kontraktsgjennomgang
 • Tredjepartstjenester i forbindelse med ferdigstillelse og overtakelse
 • Analyse og oppfølging av eksisterende anlegg

For solkraftverk har vi i tillegg solid kompetanse og lang erfaring med blant annet:

 • Ekstremværanalyser
 • Ressursanalyser, herunder å lage TMY-er og usikkerhetsanalyser
 • Feasibility studier
 • Due dilligence av prosjekter under utvikling og i drift
 • Miljøstudier
 • Konsesjonsprosesser
 • Kraftsystemanalyser
 • Planlegging og prosjektering av nettilknytning
 • Layout og design i tidligfase og detaljprosjektering
 • Finansiell modellering og analyse
 • Hybrid systemanalyse og optimalisering (sol + vannkraft/vindkraft/batterier)
 • Flytende strukturer
 • Marine miljøer
 • Teknologikvalifisering
 • Risikovurdering og -håndtering
 • Andre tredjepartstjenester
 • Post-construction analyse

Vi tilbyr også tjenester som faller utenfor temaene over, for eks. utarbeidelse av veiledere, kursing, foredrag, analyse og design av off-gridsystemer, minigrids med mer.

Kontakt gjerne solenergigruppen på solenergi@norconsult.com 

Kontaktpersoner

Profilbilde av Alise Johannessen Hjellbrekke
Alise Johannessen Hjellbrekke
Seniorrådgiver
Profilbilde av Morten Gleditsch
Morten Gleditsch
Avdelingsleder solkraft
Profilbilde av Mari Lauglo
Mari Lauglo
Gruppeleder