VDC

Hos Norconsult skal du kunne forvente en tverrfaglig rådgivergruppe som arbeider tett integrert med din organisasjon og for dine mål. For å gi økt verdi til våre kunder i tverrfaglige prosjekter bruker Norconsult Virtual Design and Construction (VDC) som vår primære gjennomføringsmodell. BIM er et viktig verktøy i denne gjennomføringsmodellen.

Hva er VDC?

VDC er en gjennomføringsmodell i tverrfaglige prosjekter som har til hensikt å forbedre samspillet mellom aktørene i prosjektet. Prosjektmodellen skal skape merverdi for kunden gjennom effektiv prosjektering, optimalisert bygging og økt kvalitet.

VDC består av fire grunnsteiner:

Definerte mål. VDC bygger på både sluttbrukerens og prosjektets mål. Verdiskapningen i prosjektet vurderes kontinuerlig opp mot kundens mål til f.eks. brukbarhet, drift, og bærekraft, i tillegg til prosjektmål som byggbarhet, sikkerhet, budsjett og fremdrift. For å sikre godt samspill forplikter alle aktører seg til felles mål.

BIM er vår leveranse og det verktøyet vi bruker i vår prosjektering, i vår informasjonsdeling og kommunikasjon, samt i våre beslutningsprosesser. Gjennom tett samspill mellom byggherre, rådgivere og entreprenør rundt BIM kan vi sikre at vi prosjekterer for bygging, og at man bygger det som er prosjektert. BIM-modellene er en digital tvilling av bygget fra tidlig fase til prosjektering, bygging, drift og avhending.

ICE (Integrated Concurrent Engineering/Samtidig prosjektering) er en målbasert møtemetodikk som bærer fremdriften av prosjektet. Hensikten med ICE er å redusere ventetid, øke beslutningstakten og ikke minst å finne de gode tverrfaglige og byggbare løsningene tidligst mulig. Disse møtene er godt planlagt, med et tydelig mål og godt forberedte deltakere. Et viktig prinsipp i disse møtene er «her og nå», med aktive beslutningstakere.

Prosessdelen av VDC kalles Project Production Management. Dette er en samling teknikker for å planlegge og styre prosessene i prosjektet, basert på Lean-prinsipper. Teknikkene lar oss avdekke avhengigheter og identifisere flaskehalser, og tilrettelegger dermed for kontinuerlig forbedring i løpet av prosjektet. Teknikkene utgjør grunnlaget for planlegging og gjennomføring av ICE-møtene og for kontinuerligvurdering opp mot målene.

Hvorfor VDC?

VDC handler i stor grad om å tenke helhetlig og troen på at de gode løsningene og den effektive fremdriften ligger i samspillet mellom aktørene som er involvert i prosjektet. Dette fordrer en systematisk arbeidsprosess som setter samhandlingen i system, med verktøy som underbygger tverrfagligheten og kommunikasjonsflyten mellom aktørene. VDC stiller krav til effektive beslutninger, ikke minst fra kunden. Veien frem til rettidige beslutninger ligger nettopp i den tette integrasjonen mellom partene i hele prosjekteringen og gjennom verktøyene som viser oss konsekvensene ved ulike valg.

Med VDC som gjennomføringsmodell vil du som kunde føle deg vel ivaretatt gjennom en transparent prosess der du hele tiden er involvert i planleggingen, samt de utfordringer og løsningsforslag som til enhver tid blir diskutert.

Kontaktperson

Profilbilde av Torkil Håheim Kind
Torkil Håheim Kind
Gruppeleder Engineering Applications/BIM-leder konsern