Sportsarenaer

Sportsarenaer skal innby til sportslig utøvelse og kreativitet, være publikumsvennlige, robust, bærekraftige og fleksible. Norconsult har spisskompetanse på å bygge gode, bærekraftige innendørs og utendørs sportsanlegg, for alle typer sportsutøvelse inkludert kombibruk med høye brukerkrav.

I Norconsult har vi lang erfaring med alle typer sportsarenaer, banedekker og overbygginger, fra kombihaller, stadion, arenaer og fjellhaller til utendørsanlegg i tillegg til utvikling og prosjektering av komplette innendørs og utendørs kunstisanlegg.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Bjørn Morten Olesen
Bjørn Morten Olesen
Seniorrådgiver
Profilbilde av Irene Aarrestad Meier
Irene Aarrestad Meier
Senior Prosjektleder