Sportsarenaer

Sportsarenaer skal innby til sportslig utøvelse og kreativitet, være publikumsvennlige, robust, bærekraftige og fleksible. Norconsult har spisskompetanse på å bygge gode, bærekraftige innendørs og utendørs sportsanlegg, for alle typer sportsutøvelse inkludert kombibruk med høye brukerkrav.

I Norconsult har vi lang erfaring med alle typer sportsarenaer, banedekker og overbygginger, fra kombihaller, stadion, arenaer og fjellhaller til utendørsanlegg i tillegg til utvikling og prosjektering av komplette innendørs og utendørs kunstisanlegg.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Bjørn Morten Olesen
Bjørn Morten Olesen
Seniorrådgiver
Profilbilde av Irene Aarrestad Meier
Irene Aarrestad Meier
Gruppeleder