Jessheim

KONTAKT
Kontorleder: Kristine Skolt Tveitan
ADRESSE
Jessheim
Furusethgata 10, 2050 Jessheim
Postadresse
Furusethgata 10, 2050 Jessheim
Jessheim
Norconsults kontor på Jessheim har 21 medarbeidere. Vi tilbyr solid kompetanse innen arealplanlegging, veg, vann og avløp, brannsikkerhet, geoteknikk og ingeniørgeologi.

Norconsults kontor på Jessheim har 21 medarbeidere. Vi tilbyr solid kompetanse innen arealplanlegging, veg, vann og avløp, brannsikkerhet, geoteknikk og ingeniørgeologi.

Kontoret har en egen oppmålingsavdeling som både måler opp ute og scanner innendørs (Scan to BIM). Vi kan også bistå i bygge- og eiendomssaker.

Kontoret gjennomfører tverrfaglige utredninger og analyser, utarbeider planer etter plan og bygningsloven og gir faglige råd innenfor en rekke områder. 

Sammen med andre kontorer i regionen og hovedkontoret i Sandvika kan vi tilby tjenester innen alle markedsområder og fag.

Våre medarbeidere samarbeider på tvers av geografi og fag, noe som kommer våre kunder til gode i form av lokal rådgivning, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen.

Besøk oss gjerne i Furusethgata 10, 2050 Jessheim.

Plan og areal:

 • Oppdragsledelse
 • Mulighetskisser/studier, innspill kommuneplan
 • Reguleringsplaner; områderegulering og detaljreguleringfor boliger, hytter, næringsområder, infrastruktur, kirker/kirkegårder, massemottak og masseuttak
 • 3D-modeller
 • Rådgivning kommuner
 • Matjordplaner 

Vei:

 • Forprosjektering av veganlegg
 • Byggeplaner for veganlegg
 • Mengdebeskrivelser/tekniske beskrivelser
 • Kostnadsberegninger
 • Byggeledelse 

VA:

 • Prosjektering av vann- og avløpssystemer
 • Modellering av ledningsanlegg I 3D
 • VAO-rammeplaner

Oppmåling:

 • Oppmålings teknisk prosjektering av bygg
 • 3D skanning av bygg og infrastruktur
 • Kontroll av grunnlagsdata
 • Terrengmodeller
 • Geometrisk kontroll av veg og va.
 • Husplassering
 • Oppmålingsforretninger
 • Sosileveranse til Vegvesen og kommune
 • Volumberegninger
 • Transformasjoner
 • Stikningsdata til maskinstyring
 • Droneflyging for kartlegging
 • Bygg og anleggs måling 

Brann:

 • Brannteknisk prosjektering
 • Brannteknisk tilstandsanalyse
 • Risikoanalyser
 • Uavhengig kontroll av prosjektering
 • Kontroll av utførelse
 • Organisatorisk brannvern
 • Branntekniske tegninger og modeller
 • Brannsimulering
 • Rømningssimulering

Geoteknikk og Ingeniørgeologi

 • Mulighetsstudier og alternativsvurderinger for tunneller/berganlegg
 • Skråningsstabilitet for naturlige og sprengte skjæringer
 • Fundamentering og byggegroper
 • Stabilitetsvurderinger og sikringsteknikker; bergbolting og anker, sprøytebetong, sprøytebetongbuer etc.
 • Ingeniørgeologisk kartlegging og bergmasseklassifikasjon (Q, RMR, GSI, RMi etc.)
 • Planlegging, oppfølging og tolkning av grunnundersøkelser
 • Utarbeidelse av spesifikasjoner og anbudsdokumenter
 • Fullverdige BIM-løsninger for geologileveranser
 • Undersjøiske tunneler
Kontaktpersoner

Kontorleder

Profilbilde av Kristine Skolt Tveitan
Kristine Skolt Tveitan
Leder Norconsult Jessheim

Profilbilde av Vigdis Helen Øiseth Eidan
Vigdis Helen Øiseth Eidan
Brann
Profilbilde av Nina Haugen
Nina Haugen
Vei, VA, Plan og LARK
Profilbilde av Hogne Opperud
Hogne Opperud
Oppmåling og 3D-scanning