Lillehammer

KONTAKT
Kontorleder: Petter Kittelsen
ADRESSE
Lillehammer - Bryggerigata
Bryggerigata 1, 2609 Lillehammer
Postadresse
Bryggerigata 1, 2609 Lillehammer
Lillehammer
Norconsults kontor i Lillehammer har 46 ansatte med spisskompetanse innen vann og avløp, bygningsteknikk, brannprosjektering, prosjektadministrasjon og byggeledelse, plan og samferdsel, elektroteknikk og automatisering og hydrologi/naturfarevurdering. I tillegg drives driftsassistansen for vann og avløp (DiO) på vegne av kommunene i Oppland.

Norconsults kontor i Lillehammer har 46 ansatte med spisskompetanse innen vann og avløp, bygningsteknikk, brannprosjektering, prosjektadministrasjon og byggeledelse, plan og samferdsel, elektroteknikk og automatisering og hydrologi/naturfarevurdering. I tillegg drives driftsassistansen for vann og avløp (DiO) på vegne av kommunene i Oppland.

Kontoret på Lillehammer ble etablert i 1977 og ledes i dag av Petter Kittelsen. Kontoret har 46 medarbeidere med bred kompetanse innenfor alle prosjektfaser, helt fra prosjektidentifisering og forstudier, via prosjektering, kontrahering og oppfølging, til drift og vedlikehold.

Kontoret gjennomfører tverrfaglige utredninger og analyser, utarbeider planer etter plan og bygningsloven og gir faglige råd innenfor en rekke områder.

Vi tilbyr tverrfaglige rådgivning, planlegging og prosjektering for utbyggingstiltak innen de fleste sektorer i samfunnet med hovedvekt på markedsområdene bygg og eiendom, vann og avløp, elektroteknikk og automatisering, hydrologi og brannsikkerhet. Øvrige markedsområder betjenes i samarbeid med hovedkontor i Sandvika eller andre kontor i regionen.

Norconsult Lillehammer tilbyr følgende hovedområder:

Prosjektadministrasjon

 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse, byggherreombud
 • Prosjekteringsledelse
 • Anskaffelsesassistanse
 • SHA-koordinering
 • Bistand i rettsspørsmål

Byggeteknikk

 • Prosjektering av alle typer stål, betong- og trekonstruksjoner
 • Kontrollberegninger av eksisterende bygninger
 • Tilstandsvurderinger
 • Arbeidsgrunnlag
 • 3D-prosjektering/BIM og visualisering
 • Tilbuds- og kontrakts dokumenter 

Anleggsteknikk

 • Fundamentering
 • Mindre bruer
 • Kulverter
 • Støttemurer
 • Industrianlegg
 • Idrettsanlegg
 • Tilstandsanalyser 

Brannteknikk

 • Brannteknisk prosjektering av nybygg
 • Brannteknisk tilstandsanalyse
 • Risikoanalyser
 • Uavhengig kontroll av prosjektering
 • Kontroll av utførelse
 • Organisatorisk brannvern 

Vann og avløp

 • Hovedplaner
 • Modellering vann og avløp
 • Vannkilde- og nedbørfeltvurdering
 • Vannbehandlingsanlegg
 • Ledningsanlegg
 • Bassenger
 • Pumpestasjoner
 • Avløpsrenseanlegg
 • Slambehandlingsanlegg
 • El/automatikk og driftskontroll
 • Internkontroll og beredskapsplaner

Plan og Samferdsel

 • Vegprosjektering i alle faser
 • BIM/3D-modellering
 • Utarbeidelse mengdebeskrivelse og konkurransegrunnlag, veg og bane
 • Anslag og kostnadsberegninger
 • KVU(konseptvalgutredning) og ROS-analyser
 • Uavhenging kontroll og TS-kontroller
 • Byggesøknader og koordinering av ansvarsretter
 • Faseplaner
 • Oppfølging i byggetid/byggherrestøtte

Driftsassistanse for vann og avløp i Oppland

 • Kvalitetssikring av drift ved renseanlegg
 • Akkreditert prøvetaking
 • Rapportering
 • Informasjon og kompetanseutvikling
 • Teknisk assistanse
 • Administrativ bistand 

Hydrologi

 • Kartlegging av årsak/problemstilling
 • Lokaltilpassede tiltak for håndtering av flom og vann på avveie
 • Jordbruks- og urbanhydrologi 

Elektroteknikk og automatisering

 • Elkraft, lavspent forsyning
 • Belysning
 • Tele og automatisering
 • Utendørs elkraft
 • Heis- og løfteanordninger
 • ITB-koordinering

Følg oss gjerne på Facebook for oppdateringer om hva vi driver med

Kontaktpersoner

Kontorleder

Profilbilde av Petter Kittelsen
Petter Kittelsen
Leder kontor

BYGG

Profilbilde av John Kristian Bergum
John Kristian Bergum
Avdelingsleder Bygg

ELEKTRO

Profilbilde av Rune Hallås
Rune Hallås
Avdelingsleder Elektro

PLAN OG SAMFERDSEL

Profilbilde av Lars Erik Solbraa
Lars Erik Solbraa
Avdelingsleder Plan og Samferdsel

VANN OG AVLØP

Profilbilde av Bjørn Arild Gravrok
Bjørn Arild Gravrok
Avdelingsleder Vann og Avløp