Os

KONTAKT
Kontorleder: Dag Meli
ADRESSE
Os
Brutippen 13, 2550 Os i Østerdalen
Os
Norconsults kontor i Os i Østerdalen har 23 ansatte med spisskompetanse innen arkitektur, bygningskonstruksjoner, planarbeid, prosjektadministrasjon, byggeledelse, kart/oppmåling, brannsikkerhet, elektro, VVS/sprinkler, bygningsfysikk, geoteknikk, miljø ,landskapsutforming, vann/avløp og vei.

Norconsults kontor i Os i Østerdalen har 23 ansatte med spisskompetanse innen arkitektur, bygningskonstruksjoner, planarbeid, prosjektadministrasjon, byggeledelse, kart/oppmåling, brannsikkerhet, elektro, VVS/sprinkler, bygningsfysikk, geoteknikk, miljø ,landskapsutforming, vann/avløp og vei.

Siden 2014 har kontoret levert rådgivningstjenester på viktige regionale prosjekter, slik som Norsk helsearkiv på Tynset , Alvdal barneskole og utbygging av Tolgafallene.  

Våre medarbeidere samarbeider på tvers av geografi og fag, noe som kommer våre kunder til gode i form av lokal rådgivning, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. Besøk oss gjerne i samvirkebygget på Brutippen 13, 2550 Os.

Kontaktperson

Kontorleder

Profilbilde av Dag Meli
Dag Meli
Sivilingeniør, Kontorleder Norconsult Os