Bergen

KONTAKT
Kontortlf: +47 55 37 55 00
Kontorleder: Endre Ljones
ADRESSE
Bergen
Valkendorfsgate 6, 5012 Bergen
Postadresse
Pb. 1199, 5811 Bergen
Bergen
Norconsults kontor i Bergen har ca. 200 ansatte og holder til midt i Bergen sentrum. Vi er et komplett tverrfaglig miljø. Vi tilbyr planleggings-, prosjekterings-og rådgivningstjenester innenfor vann og avløp, plan, arkitektur, bygg og eiendom, samferdsel, industri og skoleplanlegging.

Norconsults kontor i Bergen har ca. 200 ansatte og holder til midt i Bergen sentrum. Vi er et komplett tverrfaglig miljø. Vi tilbyr planleggings-, prosjekterings-og rådgivningstjenester innenfor vann og avløp, plan, arkitektur, bygg og eiendom, samferdsel, industri og skoleplanlegging.

Kontoret innehar kompetanse innenfor en rekke fagfelt, og kan enten tilby tjenester i tverrfaglige team eller som enkeltfag.

Vår kompetanse omfatter følgende fag:

 • Arkitektur
 • Landskapsarkitektur
 • Interiørarkitektur
 • Arealplanlegging
 • Konsekvensutredninger
 • Veg- og trafikkplanlegging
 • Brukonstruksjoner
 • Skole og barnehage
 • Akustikk og støy
 • Lyd og bilde
 • Vann og avløp
 • Miljøutredninger og miljøundersøkelser
 • Byggeteknikk
 • Elektroteknikk
 • VVS og klimateknikk
 • Industri
 • Havneteknikk
 • Prosjektadministrasjon
 • Landmåling og scanning
 • Brannsikkerhet
 • Geoteknikk
 • Ingeniørgeologi
Kontaktpersoner

Kontorleder

Profilbilde av Endre Ljones
Endre Ljones
Direktør Norconsult Bergen

KONTAKTPERSONER

Profilbilde av Pål Bjørkhaug
Pål Bjørkhaug
Avdelingsleder arkitektur og landskap
Profilbilde av Øystein Kvamme
Øystein Kvamme
Avdelingsleder bygg og eiendom
Profilbilde av Laila Iren Isene
Laila Iren Isene
Plan og utredning
Profilbilde av Reidunn Waag
Reidunn Waag
Avdelingsleder Skole- og barnehageplanlegging
Profilbilde av Eirik Wie Furunes
Eirik Wie Furunes
Bru
Profilbilde av Edana Fedje
Edana Fedje
Miljørådgivning
Profilbilde av Endre Trovik
Endre Trovik
Vann og avløp
Profilbilde av Jan Amund Walde
Jan Amund Walde
Oppmåling og scanning
Profilbilde av Hanne Svellingen Pedersen
Hanne Svellingen Pedersen
Byggeteknikk
Profilbilde av Karl André Bakke
Karl André Bakke
Industri og havn
Profilbilde av Roar Sande
Roar Sande
Elektro
Profilbilde av Harald Inge Hovstad
Harald Inge Hovstad
Prosjektadministrasjon
Profilbilde av Tommy Lundervold
Tommy Lundervold
Brann og sikkerhet
Profilbilde av Tormod Kvåle
Tormod Kvåle
Gruppeleder Akustikk/støy
Profilbilde av Ingvild Hernes Lunde
Ingvild Hernes Lunde
Avdelingsleder Samferdsel
Referanseprosjekter