Norconsult AS overtar virksomheten i selskapene Solvang og Fredheim AS på Os og på Otta

Nyheter
03. juli 2014

Norconsult AS overtar 1. juli 2014 alle aksjene i de to selskapene Solvang og Fredheim AS og Solvang og Fredheim Gudbrandsdalen AS på Os og på Otta, og styrker med dette vår posisjon i Oppland. Firmaene fortsetter fra samme tidspunkt sin virksomhet som egne AS til 1. september 2014. Da går virksomhetene inn som en integrert del av Norconsult AS. Alle ansatte fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

Norconsult AS, Norges ledende tverrfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, overtar 1. juli 2014 Solvang og Fredheim AS på Os i Østerdalen og Solvang og Fredheim Gudbrandsdalen AS på Otta.

Solvang og Fredheim på Os er et velrenommert rådgivende ingeniørfirma og har drevet virksomhet helt siden 1954. Firmaet er det ledende rådgivende ingeniørselskapet i Østerdalen, med sitt viktigste markedsinngrep i Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

Solvang og Fredheim Gudbrandsdalen ble etablert i 2008 på Otta og har drevet rådgivervirksomhet med hovedfokus på Nord-Gudbrandsdalen og Østerdalen. Selskapet på Os har 14 medarbeidere og på Otta 8 medarbeidere som alle fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

Solvang og Fredheim på Os/Otta og Norconsult har samme syn på fremtiden. Utviklingen i bransjen setter stadig større krav til oss mht. kompetanse, kapasitet, kvalitetssystemer, miljørettet prosjektering og dataløsninger etc. De store oppdragsgiverne har ofte store krav til tverrfaglighet og kapasitet som vi lettere kan tilfredsstille i Norconsult. Vi får nå tilgang til og blir en del av Norconsults tverrfaglige miljø. Dette gjør det lettere for oss å komplettere og utvikle vår faglige kompetanse slik at vi kan levere enda bedre og mer komplette tjenester til våre kunder.

Både forretningsmessig og kulturelt passer firmaene veldig godt sammen. Kjøpet vil styrke kompetansen i regionen, og vil øke verdiskapingen som lokalt forankrede rådgiverfirmaer representerer, sier de daglige lederne i Solvang og Fredheim på Os/Otta, Dag Meli og Petter Kittelsen. Med kjøpet av Solvang og Fredheim på Os/Otta forsterker vi vårt markedsinngrep i regionen ved at vi får tilgang til meget kompetente og anerkjente rådgivermiljøer. Vi ser store muligheter for markedsmessige og faglige synergier gjennom denne sammenslåingen og ser frem til å kunne tilby et ytterligere utvidet tjenestespekter langs de verdikjedene vi betjener i dag.

– Etter overtagelsen av de to selskapene Solvang og Fredheim vil Norconsults kontorer i region Innlandet (Os, Otta, Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Hønefoss) representere et tverrfaglig og meget slagkraftig rådgivermiljø på til sammen mer enn 150 ansatte, sier konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen.

Beslutningen om aksjeovertakelsen er resultatet av en prosess som er strategisk begrunnet og som også er diskutert med og ønsket av medarbeiderne i begge involverte selskaper. Selskapene ser dette som et riktig trekk for å møte fremtidige markedsmessige og faglige utfordringer, trygge arbeidsplassene, samt for å skape grunnlag for videre vekst.

 

Kontaktperson

Nyheter

- av 288