Norconsults podcast "Prosjektkontoret" har fokus på samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur.

Med podcasten skal vi bidra til å spre de gode historiene om store og små prosjekter, der vi får vist frem hvordan vi skaper verdi for kundene våre gjennom «den lille store forskjellen»

I Prosjektkontoret vil lytterne få høre om spesifikke prosjekter, fagområder og aktuelle problemstillinger. Med 20.000 årlige prosjekter og hundrevis av fagfelt over hele landet, er det mer enn nok å ta av.

Vårt mål er at Prosjektkontoret skal være like interessant å høre på for fagfolk og studenter som samfunnsengasjerte mennesker generelt. Det skjer utrolig mye spennene innenfor våre fag i disse dager, både med smarte byer, bærekraft og ny teknologi. Dette er noe som bør appellere til de aller fleste.

Du finner Prosjektkontoret i de aller fleste podcastspillere. Ikke glem å abonnere på Prosjektkontoret, så får du den nyeste episoden rett inn i spilleren din.

Du finner Prosjektkontoret blant annet på Acast, på Spotify og i iTunes

EPISODE 30: Bærum Ressursbank – fra gråstein til gull – vi kan spare milliarder på bedre massehåndtering

Dårlig ressursutnyttelse gir høyere kostnader og høyere utslipp enn nødvendig. I over fem år har Bærum Ressursbank jobbet for bedre massehåndtering.

Under Arendalsuka 2022, nærmere bestemt tirsdag 16. august, er Bærum Ressursbank, sammen med Norconsult og Grønn Byggallianse, initiativtaker til arrangementet «Fra gråstein til gull – vi kan spare milliarder på bedre massehåndtering».

I forkant av arrangementet har Norconsult laget en podcast om temaet. I studio har vi fått med oss Tore Gulli, prosjektdirektør i Bærum kommune og prosjekteier i Bærum Ressursbank, og Kjersti Kvalheim Dunham, prosjektdirektør Samferdsel i Norconsult og prosjektleder i Bærum Ressursbank.

Store prosjekter

Bærum Ressursbank tar utgangspunkt i ressurspyramiden; mest mulig gjenbruk, minst mulig deponering.

For ti år siden var det få som snakket om bærekraft i store infrastrukturprosjekter og overskuddsmasser ble sett på som avfall. Da Bærum kommune så at det ville komme en rekke større infrastruktur-prosjekter i regionen, med en rekke tuneller, ble Bærum Ressursbank etablert for å fremme en god næringsmessig og miljømessig utnyttelse av overskuddsmassene.

– I Bærum Ressursbank har vi beregnet at hvis man hadde fått til optimal utnyttelse av massene, så kunne seks store infrastrukturprosjekter i og rundt Bærum kommune gitt hele fire milliarder kroner i besparelser, sier Dunham.

 

EPISODE 29: Sommerspesial – har byer et språk?

Denne våren har Norconsult gjort et dypdykk i temaet by og byutvikling, der blant annet bypakker og hvordan gå fra sentrumsdød til sentrumsglød og hvordan man skaper et godt bymiljø er blitt diskutert av selskapets rådgivere og eksterne gjester.
I den femte episoden om byutvikling stilles det spørsmål om byen har et språk. Hva sier den og hvordan kan vi oppfatte hva den sier?
Tor Atle Odberg, seniorrådgiver mobilitet og byutvikling i Norconsult, Sander Dekker, fagspesialist bærekraftig byutvikling i Norconsult, og Rina Brunsell Harsvik, senior prosjektleder bærekraftig byutvikling i Norconsult, tar utgangspunkt i et spørsmål professor og urbansosiolog Saskia Sassen stilte i 2014: Har byen et språk?
– Som turist ser man gjerne på arkitektur og bygninger når man besøker en by, men i tillegg ser gjerne fagfolk som oss på ting som tetthet og funksjon. Det vil si om det er boliger, kontorer og bykultur. Men som fagfolk kan vi ikke umiddelbart si at dette utgjør noe språk, eller at vi i det hele tatt har reflektert over dette., sier Odberg.

EPISODE 28: Sentrumsutvikling – fra sentrumsdød til sentrumsglød

Norconsults podcast Prosjektkontoret slipper i dag den siste podcasten i serien om byutvikling før sommerferien. Denne gang handler det om sentrumsutvikling, og vi har med oss både næringslivet, akademia og politikken. For det handler om samarbeid.

Gjester i denne episoden er ordfører i Fredrikstad for Arbeiderpartiet, Siri Martinsen; daglig leder av Fredrikstad Næringsforening Kjell Arne Græsdal; byplanlegger i CityPlan Ina Tangen, og samfunnsplanlegger Synne Dækko Næss i Norconsult.

Mange mellomstore norske byer har de siste årene, som Fredrikstad, slitt med døende bysentrum, etablering av store handelssentre i utkantene av byene og en by som i stadig større grad tilpasses bilister. Fredrikstad hadde i tillegg betydelig lekkasje av handel og opplevelser til Sverige og Oslo. Bevæpnet med en god arealplan, og et unikt samarbeid mellom kommunens politiske ledelse, lokalt næringsliv og eiendomseiere, og gode byplansressurser, klarte Fredrikstad på få år å snu sentrumsdød til sentrumsglød.

EPISODE 27: Jane Jacobs - hvordan skape et godt bymiljø?

Tidlig på 60-tallet skrev journalist Jane Jacobs boken byplanleggere og arkitekter leser med lupe. – Boken er mer aktuell enn noensinne, sier Rine Brunsell Harsvik, urbanist og senior prosjektleder i Norconsult. 

Norconsult satser stort på strategisk byutvikling, byplanlegging og mobilitet, og som en del av dette arbeidet inviterer podcasten Prosjektkontoret denne våren til samtaler med sentrale personer innen fagmiljøet om by, byutvikling og bærekraft.  
I episoden “Hvordan skape et godt bymiljø”, som slippes 9. juni, snakker Anja Standal, Byplanarkitekt i Norconsult og Phd i Bymorfologi ved NMBU By- og regionsplanlegging, og Rina Brunsell Harsvik, urbanist og senior prosjektleder i Norconsult, om hvilken betydning Jane Jacobs har hatt på arkitekter og byplanleggere som en motvekt til modernismen de seneste tiårene.  

EPISODE 26: Bypakker

Bypakker og byvekstavtaler har vært en suksess for å løfte miljøvennlige transportløsninger, og OECD rangerer ordningen som ett av de viktigste miljøtiltakene internasjonalt.

Norconsult satser stort på strategisk byutvikling, byplanlegging og mobilitet. Som en del av dette arbeidet inviterer podcasten Prosjektkontoret denne våren til samtaler med sentrale fagpersoner innen by, byutvikling og bærekraft. I episoden “Bypakker” snakker Alberte Ruud og Tor Atle Odberg, seniorrådgivere innen Samfunn og byutvikling i Norconsult, blant annet om hvordan bypakkene kan bidra til fremtidsrettet mobilitet og gode byområder.

EPISODE 25: HVA ER EN BY?


Innspilling av podcast  (F.v.): Halvor Weider Ellefsen (Arkitekt- og designhøgskolen (AHO)), Vigleik Winje (Karmøy kommune) og Rina Brunsell Harsvik (Norconsult) (Foto: Norconsult)
 
Norconsult satser stort på strategisk byutvikling, byplanlegging og mobilitet, og som en del av dette arebeidet inviterer podcasten Prosjektkontoret til samtaler med sentrale personer innen fagmiljøet til samtaler om by, byutvikling og bærekraft. Først ut er Halvor Weider Ellefsen fra Arkitekt- og designhøgskolen (AHO), Vigleik Winje fra Karmøy kommune og Rina Brunsell Harsvik, senior prosjektleder for bærekraftig byutvikling i Norconsult som vi spør – Hva er en by?

EPISODE 24: Mjøsparken


Innspilling av podcast i Mjøsparken. (F.v.): Morten Quist-Hanssen (Norconsult), Jørn Strand (rådmann i Ringsaker kommune), Christian Kamhaug (Norconsult). (Foto: Ann Katrin Hansen/ Norconsult)
 
Mjøsparken er Innlandets mest populære offentlige friområde, og inviterer til aktivitet og varierte opplevelser i strandsonen. Slik har det ikke alltid vært. Den nedlagte, gjengrodde industritomten i Brumunddal har på få år gjennomgått en fullstendig og svært imponerende transformasjon. I denne utgaven av Prosjektkontoret snakker vi med to som har vært sentrale i utviklingen av parken. Gjester er Jørn Strand, rådmann i Ringsaker kommune og Morten Quist-Hanssen, seniorrådgiver ved Norconsults kontor på Hamar.

EPISODE 23: TUNNELER


Elin Morgan, avdelingsleder for ingeniørgeologi, og John Olav Bjørstad, fagspesialist i avdeling for tunnel og fjellanlegg i Norconsult

Norges topografi har gitt oss verdensledende kompetanse på tunneler. Men hva er det som gjør at veiutbyggere velger tunnel fremfor bru, hva koster en tunnel, og hva kan tunnelingeniørene møte på inne i fjellet? Dette er noen av spørsmålene vi stiller to av Norconsults fremste eksperter på tunneler i denne utgaven av vår podcast, Prosjektkontoret.

Med oss, for å grave oss godt inn i tunnelmaterien, har vi Elin Morgan, avdelingsleder for ingeniørgeologi og John Olav Bjørstad, fagspesialist i avdeling for tunnel og fjellanlegg im Norconsult.

EPISODE 22: Operastranda - Oslos indrefillet


Fra venstre: Kjetil Espedal, Norconsult, Trond Knapstad, Bjørvika Infrastruktur og Kjell Døvle Kalland, Hav Eiendom. (Foto: Norconsult)

I sommer åpnet Oslos nye bystrand, Operastranda. Stranden har blitt flittig brukt gjennom hele sommeren, og er til stor glede for byens befolkning. I denne episoden snakker vi med tre av de som på hver sin måte har sørget for at stranden ble en realitet.

Gjester er Kjell Døvle Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, Trond Knapstad, daglig leder i Bjørvika Infrastruktur og Kjetil Espedal, landskapsarkitekt i Norconsult.

EPISODE 21: MER FOLKEHELSE FOR PENGENE MED BÆREKRAFTIG BYUTVIKLINGGunnar Ridderström fra Norconsult og Camilla Krogh fra Ferd Eiendom

Under Arendalsuka 2021 inviterer Norconsult, Ferd Eiendom og Norsk Eiendom til et seminar om bærekraftig byutvikling og effekten dette har på folkehelsen. I denne podcasten går vi litt dypere i materien sammen med to av deltagerne du får møte på arrangementet onsdag 18. august.

Gjester i denne utgaven av Prosjektkontoret er Camilla Krogh, administrerende direktør i Ferd Eiendom og Gunnar Ridderström, fagekspert by- og stedsutvikling i Norconsult og førsteamanuensis ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

 

 

EPISODE 20: KLIMAKUTT I ANLEGG


F.v. Ketil Søyland (Norconsult), Erik Frogner (AF Gruppen) og Randi Lekanger (Skanska) diskuterer bærekraftige løsninger innen anleggssektoren.

Under Arendalsuka i august inviterer Norconsult og samarbeidspartnere til et arrangement om bærekraftige løsninger innen anleggssektoren. I denne podcasten går vi litt dypere ned i materien sammen med to av Norges største entreprenører.

Gjester i denne utgaven av Prosjektkontoret er Randi Lekanger, direktør for miljø og bærekraft i Skanska, Erik Frogner, prosjektdirektør i AF Gruppen og Ketil Søyland, prosjektdirektør for bærekraft i Norconsult.

EPISODE 19: EGIL HOGNA


Norconsults nye konsernsjef Egil Hogna er gjest i den nyeste utgaven av Prosjektkontoret. Der snakker han blant annet om rådgivernes ansvar for å få kundene til å velge bærekraftige løsninger, bransjens utfordringer, om å overta som toppleder under en pandemi - og om Elon Musk.

EPISODE 18: Skoleprogrammering

Mens skolebarn over hele landet går ut i sommerferie, jobber Norconsults skolemiljø med planlegging og prosjektering av skole- og undervisningsbygg over hele landet. Skoleprogrammering – som skjer helt uten koding – er tema i den nyeste utgaven av Norconsults podcast, Prosjektkontoret.

De tre skoleprogrammererne Espen Storstrand, Sigrid Hestnes og Reidunn Waag, alle fra Norconsult, er gjester i denne utgaven av Prosjektkontoret.

EPISODE 17: NEXUS VR

Truls Inderberg, leder for VA-divisjonen i Norconsult; Moina (Yon) Medbøe Tamuly fra Ntention og Kristoffer Bugge, BIM-strateg i Norconsult

I denne utgaven av podcasten Prosjektkontoret ser vi på hvordan ny og banebrytende teknologi innen VR gir enorm kundeverdi i byggebransjen. Gjester denne gang er Kristoffer Bugge, BIM-strateg i Norconsult; Truls Inderberg, leder for VA-divisjonen i Norconsult og Moina (Yon) Medbøe Tamuly fra Ntention som har utviklet samhandlingsplattformen NEXUS.

EPISODE 16: Hydrogen i transportsektoren


Morten Solberg Watle, daglig leder i hydrogenselskapet GreenH og en av Norleds hydrogenferger

Det siste året har det vært mye snakk om hydrogen som drivstoff i både biler, båter og fly. Men hva er egentlig hydrogen, hva er fordeler og ulemper ved bruk og hvordan gjør man hydrogendrevet transport mulig? Dette belyser vi i den denne utgaven av Prosjektkontoret.

Med oss denne gang har vi Morten Solberg Watle, daglig leder i hydrogenselskapet GreenH og Stian Erichsen, seniorrådgiver innen industriell prosess i Norconsult.

EPISODE 15: Bærekraftig massehåndtering


Ida Nilsson og Fredrik Hausmann

Hvert år bygges det en rekke nye tunneler i Norge. Hvor blir det av all steinen man tar ut? Og hvor kommer fyllmassen fra når man etablerer nye bydeler eller parker der det før har vært vann? For å lære mer om masser og om smart, bærekraftig massehåndtering, har vi fått besøk av Ida Nilsson og Fredrik Hausmann fra Norconsult i Prosjektkontoret.

EPISODE 14: Ikke ett fett


I denne utgaven av Prosjektkontoret har vi snakket med Veronica Koster, fagansvarlig for vann og avløp i Gjerdrum kommune, Eirik Rismyhr, leder for Norconsult sitt kontor på Lillestrøm og Truls Torp Karlsen, havneingeniør i Norconsult og vinner av årets MasterChef på TV Norge. Sammen har vi diskutert problemet med fett i avløpsrørene, og hva vi som innbyggere kan gjøre for å redusere det.

EPISODE 13: Hausmanns Hus
Arne Pihl Bordi, Norconsult, Martin Almerud, Hathon og Jostein Wall, Norconsult 

I 2022 åpner eiendomsselskapet Hathon det rehabiliterte kontorbygget Hausmanns Hus i Oslo. Da forprosjektet var nesten ferdigstilt og koronapandemien kom til Norge, tok Hathon kontakt med Norconsult for å se hvordan erfaringer fra blant annet sykehus kunne overføres til et kontorbygg for å bedre smittevern.

Dette belyser vi i den nyeste utgaven av Prosjektkontoret, der temaet denne gang er Hausmanns Hus. I studio – med godt smittevern og god avstand – har vi med Martin Almerud, teknisk sjef i Hathon, Jostein Wall, gruppeleder sykehus og renrom i Norconsult og Arne Pihl Bordi, VVS-ingeniør og inneklimaekspert i Norconsult.

EPISODE 12: BÆREKRAFT I BYGG

I denne utgaven av Prosjektkontoret er temaet bærekraft i bygg og eiendom. Gjestene denne gangen er Thina Saltvedt, sjefanalytiker bærekraftig finans i Nordea og Ellen Heier, bærekraftansvarlig i bygg og eiendom i Norconsult. I denne episoden diskuterer de hvordan hensyn til klima og bærekraft fremover vil påvirke både tilgangen til - og prisen på - finansiering av byggeprosjekter.

EPISODE 11: SOLENERGI

Skal vi nå togradersmålet, må vi basere det meste av vårt energiforbruk på fornybare energikilder. I Norge har vi lang tradisjon for vannkraft, mens solkraft er mindre utbredt. I Norconsult har vi et eget team som jobber med solenergi. For å fortelle oss mer om dette, har vi med oss rådgiverne Alise Johannesen Hjellbrekke og Mari Lauglo i denne episoden av Prosjektkontoret.

Episode 10: Telegrafen


Nordic – Office of Architectures Oslokontor og deler av Norconsults Plan-, arkitektur- og landskapsmiljø flytter inn i nye lokaler i Telegrafen i Oslo sentrum. Bygget blir et kraftsenter for arkitektur og bærekraftig byutvikling.

Vi har tatt en prat med Kate Holm, Siv. Arkitekt/ Avd. leder Arkitektur/ Kontoransvarlig Telegrafen og Janne Walker Ørka, Markedssjef Bærekraftig byer og steder/ Gruppeleder By og Sted om bygget, deres forventninger og det å drive byplanlegging midt i byen.

EPisode 9: ScanToBIM

Digitalisering er et av Norconsults tre strategiske satsingsområder, og selskapets rådgivere tar i bruk stadig flere digitale verktøy og metoder i prosjektgjennomføringen. Foruten nye måter å samarbeide på, gir dette svært presise datagrunnlag til bruk i prosjekteringen. ScanToBIM er en metode som sikrer nettopp dette.

I denne episoden av Prosjektkontoret har vi fått med oss ScanToBIM-rådgiverne Artemis Valanis og Erik Gustafson som forklarer hva ScanToBIM er, hva det kan brueks til og hvor viktig det er for kvalitetskontroll.

EPISODE 8: Lysdesign


Fra innspilling av podcast om lysdesign. Fra venstre: Christian Kamhaug, Benedicte Bratt Jakhelln, Heidi Skogstad Messiha og Thomas Mood Humme>

Lys, og hvordan lys påvirker brukerne av bygg, får stadig større oppmerksomhet i prosjekter. Allikevel mener Norconsults lysdesignere Heidi Skogstad Messiha og Thomas Mood Hummel at flere prosjekter kunne hatt nytte av å koble på lysdesignere tidlig i prosessen.

God lysdesign handler om å skape gode miljøer, både inne og ute. Estetikk er én del av dette, men lysdesign handler vel så mye om sikkerhet, psykologi, fysiologi, teknikk og energibruk, og er en viktig komponent i både bygg og anlegg. Lysdesign brukes aktivt i for eksempel kontorbygg, boliger, skole- og omsorgsbygg, i bymiljøer og i parker samt i tunneler, på togstasjoner og på flyplasser.

Episode 7: En samtale med konsernsjefen

I den siste episoden av Prosjektontoret før vi tar sommerferie, tar vi en prat med Norconsults konsernsjef Per Kristian Jacobsen. Etter seks år i konsernsjefstolen, gir Jacobsen stafettpinnen videre til Egil Hogna høsten 2020. I et åpenhjertig intervju snakker han blant annet om utviklingen i selskapet og bransjen, koronasituasjonen og sine egne fremtidsplaner

Episode 6: Bruer


Fra innspilling av podcast om bruer. Fra venstre: Henrik Skyvulstad, Hege Njå Bjørkmann, Andreas Bratlie og Christian Kamhaug.

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder brukompetanse, og Norconsults bruingeniører har en rekke kjente, norske bruer på referanselisten: Hardangerbrua, Trysfjordbrua og den kommende Bjørnafjorden flytebru er bare noen av de mange bruene som Norconsult har prosjektert.

I den sjette episoden av Prosjektkontoret snakker vi med bruingeniørene Andreas Bratlie og Henrik Skyvulstad i Norconsult. De forteller om ulike brutyper, materialvalg, teknologi og konstruksjonsmetoder - og om bruer de selv er fascinert av. Episoden gir et godt innblikk i prosessene bak bruenes tilblivelse, hvilke hensyn byggherrer må ta og hvilke utfordringer dagens bruingeniører møter i sin arbeidshverdag.

Episode 5: Utslippsfrie byggeplasser


Fra innspilling av podcast om utslippsfrie byggeplasser. Øverst f.v.: Christian Kamhaug og  Hege Njå Bjørkmann. Nederst f.v.: Bjørn Kummeneje og Ketil Søyland.

Oslo Kommune har bestemt at alle deres byggeplasser skal være helt utslippsfrie innen 2025, og setter strenge krav til de som skal bygge for kommunen fremover. I den nyeste utgaven av Norconsults podcast Prosjektkontoret har Hege Njå Bjørkmann og Christian Kamhaug fått besøk av prosjektdirektør bærekraft Ketil Søyland og rådgiver Bjørn Kummeneje om nettopp utslippsfrie byggeplasser. Gravemaskiner, hjullastere og oppvarming av byggeplassen kan i dag gjøres helt fossilfritt, og ifølge Norconsult-rådgiverne handler det mye om vilje til å gjøre nye ting.


Elektrisk hjullaster og minigraver fra Volvo Construction Equipment (foto: Volvo)

Episode 4: Yngres Råd

Fra innspilling av podcast om Yngres råd i Norconsult. Øverst f.v.: Caroline Baglo og Fride A. Hærem. Nederst f.v.: Christian Kamhaug og Marthe Haugen Stranden.
Fra innspilling av podcast om Yngres råd i Norconsult. Øverst f.v.: Caroline Baglo og Fride A. Hærem. Nederst f.v.: Christian Kamhaug og Marthe Haugen Stranden.

I den fjerde episoden av Prosjektkontoret, møter vi Caroline Baglo, som leder Yngres råd i Norconsult. I tillegg får vi besøk av konserndirektør for stab, Fride A. Hærem. Vi snakker om hva Yngres råd er og ikke er, hvilke positive effekter rådet har hatt for selskapet samt hvilke forventninger unge, nyutdannede ingeniører og arkitekter har til sin arbeidsplass.

Episode 3: Inneklima


Hege Njå Bjørkmann, Thomas Fransrud fra NemiTek, Arne Pihl Bordi og Christian Kamhaug (denne episoden ble spilt inn i slutten av februar 2020)

I denne episoden av Prosjektkontoret har vi fått med oss Norconsults egen inneklimaekspert Arne Phil Bordi og NemiTeks Thomas Fransrud. Vi snakker om forskjellene på boliger og kontorbygg, dingser som skal gjøre inneklimaet bedre (eller gjør de det?) og hvordan klimaet ute påvirker oss inne. Og Thomas får reklamert både for konferansen og podcasten sin

Episode 2: Vamma 12


Hege Njå Bjørkmann, Kristoffer Bugge og Christian Kamhaug (denne episoden ble spilt inn i slutten av februar 2020)

Vi har fått med oss BIM-strateg i Norconsult Kristoffer Bugge til å fortelle oss om elvekraftverket Vamma 12.

Dette er ikke bare det største elvekraftverket i Norge, det er også et prosjekt som har høstet internasjonal anerkjennelse som heldigitalt prosjekt. Vi snakker om BIM, digitale prosjekter og elvekraft.

Det knyttes spesiell interesse til dette prosjektet fordi det utføres fullt ut basert på Building Information Modelling (BIM), som omfatter alle fag. Det leveres ikke tegninger til byggeplassen, men oppdaterte digitale modeller med all informasjon som trengs for å bygge anlegget. BIM sikrer kvaliteten på tvers i prosjektet og gir blant annet full innsikt i «hvordan det blir», muliggjør løpende samkjøring av alle fag og kollisjonskontroller, reduserer feil i utførelsen og gir automatisert mengdekontroll som også gir god kostnads- og fremdriftskontroll.

Episode 1: Trysfjordbrua

Trysfjordbrua på E39 Kristiansand vest - Mandal øst blir den lengste at sitt slag med sine 534 meter når den åpner i 2022

Norconsult har prosjekteringsansvar på broen, som vil få et karbonfotavtrykk som er inntil 20 prosent lavere enn tilsvarende broer på grunn av innovative løsninger i konstruksjonen.

Vi tar en prat med prosjektdirektør Ketil Søyland og broingeniør Andreas Bratlie om brokonstruksjon, innovasjon, bærekraft ... og vannkarafler og Ferrarier.

Du kan følge med på utviklingen av Trysfjordbrua og resten av prosjektet her

Profilbilde av Hege Njå Bjørkmann
Hege Njå Bjørkmann
Direktør kommunikasjon og merkevare