Få ting har større effekt på miljøet rundt oss enn det vi mennesker bygger.

Vår mulighet til å påvirke næringen til en mer bærekraftig utvikling ligger i de rådene vi gir.

Vår kunnskap skal bidra til et mer verdifullt samfunn. Vi vil:

  • Sikre bærekraftige løsninger i alle oppdrag både ved anleggsgjennomføring og i ferdig løsning
  • Utvikle nye løsninger som tas i bruk og skaper verdi for kundene og samfunnet
  • Bidra til å utvikle og realisere bærekraftige prosjekter gjennom nye, smarte prosesser
  • Vi skal gjøre FNs mål for bærekraft til våre egne, og gjennom vår kompetanse påvirke kundene til å innføre bærekraftige løsninger. Vi leverer kvalitet i alt vi gjør på en bærekraftig og sikker måte, dette gir økt konkurransekraft hos våre kunder

I tillegg til den påvirking våre råd har på kundenes prosjekter, skal vi selvsagt også søke å minimere påvirking på klima og miljø av egen drift.