FNs bærekraftsmål

Norconsult og FNs bærekraftsmål

Bærekraft er bærebjelken i vår rådgivning. Gjennom kreative og nyskapende prosesser gir vi råd og utvikler bærekraftige løsninger som tas i bruk og skaper verdi for kundene og samfunnet.

Av FNs 17 bærekraftmål er det ni som er de mest aktuelle for Norconsult, fordi det er her vi har vår spisskompetanse. Innen disse områdene kan vi bidra best ved å fokusere på miljøriktige løsninger og være en pådriver:

  • Mål nummer 6: Rent vann og gode sanitærforhold
  • Mål nummer 7: Ren energi for alle
  • Mål nummer 9: Innovasjon og infrastruktur
  • Mål nummer 11: Bærekraftige byer og samfunn
  • Mål nummer 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Mål nummer 13: Stoppe klimaendringene
  • Mål nummer 14: Liv under vann
  • Mål nummer 15: Liv på land
  • Mål nummer 17: Samarbeid

Vi skal gjøre FNs mål for bærekraft til våre egne, og gjennom vår kompetanse påvirke kundene til å velge mer bærekraftige løsninger. Vi leverer kvalitet i alt vi gjør på en bærekraftig og sikker måte, dette gir økt konkurransekraft for våre kunder. 

Kontaktpersoner

Profilbilde av Janicke Garmann
Janicke Garmann
Konserndirektør Norge/Regioner
Profilbilde av Bente Gjerstad
Bente Gjerstad
Direktør miljø og sikkerhet