FNs bærekraftsmål

Norconsult og FNs bærekraftsmål

Bærekraft er bærebjelken i vår rådgivning. Gjennom kreative og nyskapende prosesser gir vi råd og utvikler bærekraftige løsninger som tas i bruk og skaper verdi for kundene og samfunnet. I vårt arbeid skal vi alltid ha alle FNs bærekraftsmål i tankene, og særlig bruke vår spisskompetanse innen temaer som:

  • Klima
  • Biologisk mangfold
  • Sirkulærøkonomi
  • Arealbruk
  • Energi og ressursbruk
  • Bærekraftige byer og samfunn
  • Grønn mobilitet

Vi skal gjøre FNs mål for bærekraft til våre egne, og gjennom vår kompetanse påvirke kundene til å velge mer bærekraftige løsninger. Vi leverer kvalitet i alt vi gjør på en bærekraftig og sikker måte, dette gir økt konkurransekraft for våre kunder. 

Fra 2020 er Norconsult i Norge medlem av UN Global Compact

Kontaktpersoner

Profilbilde av Janicke Garmann
Janicke Garmann
Konserndirektør Bærekraft og Stab
Profilbilde av Bente Gjerstad
Bente Gjerstad
Direktør geo, miljø og sikkerhet