Eget fotavtrykk

Vår virksomhet er primært kontorrelatert, og driften forårsaker dermed ikke vesentlige utslipp til vann eller luft. Selv om for eksempel klimagassbesparelser i ett enkelt prosjekt kan utgjøre mer enn de totale utslippene fra vår egen drift, har vi som mål å minimere vårt eget fotavtrykk.

Gjennom Miljøfyrtårnordningen rapporterer Norconsult AS årlig data på områdene arbeidsmiljø, avfall, energibruk, innkjøp og transport. Fra 2018 har vi etablert et internt klimagassregnskap for å identifisere vår vesentligste klimapåvirkning og sette inn virksomme tiltak for å redusere disse.

Fra 2019 har vi satt som mål om at vi skal ha fem prosent effektivitetsforbedring for CO2-utslipp fra egen drift. Det betyr at veksten i klimagassutslipp i form av C02 skal være lavere enn veksten i selskapets verdiskaping. Norconsult har etablert et klimagassregnskap for egen drift basert på informasjon om tjenestereiser, energi til lys og oppvarming av kontorer og avfall fra kontordriften. Norconsult AB har satt seg som mål å være klimanøytrale innen 2045.

Norconsult arbeider systematisk for å redusere miljø- og klimapåvirkningen av egen drift, og for å engasjere våre medarbeidere i forbedringstiltak. Gjennom kartlegging, reduksjon av vårt eget fotavtrykk, og hvordan vi faktisk håndterer interne prosesser, vil selskapet og medarbeiderne få konkrete eksempler på hvordan vi gjennom vår adferd og handlinger i jobbsammenheng, kan redusere vårt CO2-utslipp og energiforbruk. Økt bevissthet hos ledere og medarbeidere bidrar til økt kompetanse og styrker oss i hvordan vi skal integrere bærekraftstenking i oppdragene.

Norconsult har innarbeidet rutiner for å ivareta ytre miljø på linje med andre hensyn i våre oppdrag og egen virksomhet. I 2019 ble styringssystemet i Norge sertifisert i henhold til ISO 14001 Miljøledelsessystemer, den samme sertifiseringen som styringssystemet til selskapet i Sverige har hatt i mange år. Norconsult har også lenge vært sertifisert etter Miljøfyrtårnordningen, og i 2019 ble selskapet re-sertifisert etter ordningens nye kriterier for bransje rådgivende ingeniører og arkitekter. Disse sertifiseringer er bekreftelse på at vi har etablert rutiner og klarer å etterleve disse i hele organisasjonen. Samtidig gir sertifiseringene selskapet nyttig trykk på de interne forbedringsprosesser gjennom årlige, periodiske eksterne revisjoner.

Norconsult har mer enn 60 kontorsteder over hele Norge, noe som gjør at medarbeidere hovedsakelig ikke trenger å reise lange strekninger for å komme seg på jobb. Ved valg av kontorlokasjoner vil det bli lagt vekt på nærhet til knutepunkt for kollektivtrafikk. Norconsults hovedkontor i Sandvika utenfor Oslo ligger i gangavstand fra Sandvika Stasjon – med forbindelse til tog, buss og Flytog.


Sertifikat Miljøfyrtårn

Kontaktperson

Profilbilde av Elisabeth Hofgaard Lycke
Elisabeth Hofgaard Lycke
Seniorrådgiver