Sosialt ansvar

Norconsults Alise J. Hjellbrekke var med å kontrollere oppsatte solcelleanlegg på skoler i Nepal sammen med Ingeniører Uten Grenser (IUG) i oktober 2019

Norconsult tar først og fremst samfunnsansvar gjennom tjenestene konsernet leverer. Selskapet arbeider aktivt med tiltak for å sikre at virksomheten utøves slik at vi ikke bryter med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer for menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Vårt etiske grunnprinsipp er at alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys.

INGENIØRER UTEN GRENSER (IUG)
Norconsult har i mange år samarbeidet med organisasjonen Ingeniører Uten Grenser (IUG), en  interesseorganisasjon som formidler
ingeniørkompetanse til norske bistandsorganisasjoner. Avtalen gir medarbeidere i Norconsult blant annet mulighet til å reise på utenlandsoppdrag for å bidra med kompetanse i utsatte land og områder. Siden 2014 har våre medarbeidere reist til land som Kenya, Nepal, Uganda, Tanzania, Colombia og Filippinene for å bistå med blant annet solcelleanlegg, vann og sanitær.

MOT
Norconsult har samarbeidet med MOT siden 2012. MOT er en organisasjon som jobber for å skape robust ungdom i et samfunn som inkluderer alle. Deres filosofi er å vise mot, bry seg om andre og ta egne valg. 

Som et ledd i vårt samarbeid er MOTs coacher fast innslag på våre introduksjonskurs for alle nye medarbeidere i selskapet.

NRG - NORGES REALFAGSGYMNAS
Norconsult har inngått samarbeid med Norges første realfagsgymnas, NRG. Ungdoms- og videregåendeskolen er lokalisert i Sandvika, og er landets eneste godkjente videregående profilskole med dybdelæring innen matematikk, naturfag og teknologi. Samarbeidet er langsiktig med et felles mål om å bidra til økt engasjement for realfag. Avtalen innebærer blant annet prosjektarbeid veiledet av medarbeidere i Norconsult, mentorordning og økonomisk støtte til å bygge et moderne laboratorium på skolen.

TEAM NORCONSULT
Norconsult har inngått en samarbeidsavtale med langrennslaget Team Norconsult. Laget satser på unge seniorutøvere, og er tidenes første seniorteam innen langrenn i Asker og Bærum.

Hensikten med samarbeidet er å gi unge seniorutøvere innen langrenn i Asker og Bærum en mulighet til å satse videre på vinteridretten lokalt uten å måtte flytte til andre deler av landet. Team Norconsult kombinerer idrettssatsing med utdannelse lokalt, slik at man på den måten har mulighet til å beholde lokale talenter i regionen.

«Norconsult inngår dette samarbeidet fordi vi vil bidra til å skape enda mer idrettsglede for unge i nærområdet. For oss er ikke dette kun en satsing på seniorer, men et samarbeid som hele den lokale breddeidretten kan nyte godt av. Når barn og ungdom får beholde gode rollemodeller i lokalmiljøet, vil det bidra til større motivasjon og inspirasjon for de yngre utøverne»

– Bård S. Hernes, konserndirektør for Norconsults hovedkontor.