Hvorfor gjøre karriere i Norconsult?

I Norconsult kan du være med å påvirke fremtidens samfunn gjennom spennende og faglig utfordrende prosjekter og oppgaver.

Utviklingsmuligheter

En karriere i Norconsult innebærer kontinuerlig utvikling, både faglig og personlig, innen prosjekter, fag, marked og organisasjon. Les mer om våre utviklingsmuligheter her. 

Eiermodell

Som en del av et stort ansatteid konsern har våre medarbeidere både mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag i stor grad, samt muligheten til å påvirke strategi og retning for selskapet. Les mer om vår eiermodell her.

Kundeverdi

Alt vi gjør som Norconsultere skal bidra til "den lille store forskjellen". Det som kjennetegner de beste prosjektene er nemlig sjelden kun én ting, men heller summen av mange smarte løsninger og kloke beslutninger, satt i system og gjort konsekvent. Dette mener vi skaper kundeverdi. Samtidig mener vi samarbeid er en forutsetning for å løse oppdrag sammen med kundene våre, og vår oppgave er å sørge for at bærekraft og digitalisering står sentralt i de oppdragene vi er involvert i. Når vi lykkes med dette, lykkes vi også med å skape lønnsom vekst, fornøyde kunder og en arbeidsplass hvor medarbeiderne trives.

Prosjekter

I Norconsult lever vi i, av og med oppdrag, og er involvert i over 20 000 prosjekter årlig. Limet mellom disse er:

  • Samarbeid på tvers av organisasjon og fag i hele konsernet
  • Forretningsmål for vekst og lønnsomhet
  • Felles styrings- og kontrollverktøy
  • Et konsernoverbyggende verdigrunnlag

Som medarbeider får du mulighet til å jobbe med alt fra store tverrfaglige prosjekter, til mindre spissede faglige prosjekter. Se et utvalg av våre spennende prosjekter her.

Bærekraft

Gjennom vår rådgivning er Norconsult en viktig samfunnsbygger og våre råd påvirker samfunnet på mange nivåer. Vi er opptatt av at det i valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet og funksjonalitet, og har betydelig kompetanse innenfor bærekraft, miljø, sikkerhet/risiko og beredskap. Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft her

Innovasjon

Norconsult har over mange år både forsket på og bygget opp en unik erfaring innen innovasjon i bransjen. Dette har resultert i at vi har utviklet systematiske prosesser og kreative metoder spesielt tilrettelagt for sine oppdrag innen alle våre markedsområder. Dette skaper rom for nye ideer og muligheter – både i prosjektene vi leverer til våre kunder og i vårt eget selskap. Vårt fokus er å skape gode prosesser som er tilpasset dagens og fremtidens teknologi, samt svare til våre kunders forventninger om effektivitet og tverrfaglig samarbeid. Les mer om innovasjonsledelse her.