Akvakultur

Akvakulturbransjen har opplevd eventyrlig vekst de siste tiårene. Bransjen har måtte tilpasse og utvikle seg med stor fart. Norconsult har bistått bransjen ved å legge til rette for gode prosesser og effektiviseringstiltak ved å dra på lang erfaring fra veletablerte markedsområder som industri, samferdsel og energi.

Norconsult ønsker å legge til rette for bærekraftig vekst i bransjen gjennom helhetlig planlegging, høyt fokus på kommunikasjon og innovative løsninger. Vi kan bistå kundene med alle ledd innenfor nyetablering av et anlegg som også utbedring eller vedlikehold av eksisterende anlegg eller råd innenfor spesialistområder.

Vi har erfaring og markedsledende kunnskap innenfor både store landbaserte anlegg som også flytende konstruksjoner i eksponerte sjøområder.

Norconsult har ekspertise innen alle aktuelle fagfelt, herunder:

 • Myndighetskontakt, reguleringsplaner, konsekvensutredninger, konsesjonssøknader etc.
 • Byggherrebistand, prosjektledelse og -styring, byggeledelse
 • Kvalitetssikring, innkjøp og kontraktstøtte
 • HMS, risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Prosessanlegg, inkl. vannrensing og resirkulering (RAS-anlegg)
 • Tank-, rør- og pumpedesign for håndtering av vann, fisk og fiskefôr
 • Arkitektur, byggeteknikk, brannteknikk, elektro og VVS
 • Infrastruktur, inkl. kaier, havneanlegg, VA-anlegg, veier etc.
 • Fortøynings- og stabilitetsanalyser, bølgemålinger og -analyser
 • Marine konstruksjoner og operasjoner
 • Kraftforsyning og energioptimalisering
 • Automatisering og prosessovervåking
 • Fiskebiologi og -fysiologi
 • Strømningsanalyser (CFD) og limnologi
 • Miljøundersøkelser og grunnundersøkelser
 • Avfallshåndtering og biogass

Sammen med oppdragsgiver vil Norconsult bidra til en positiv utvikling i alle fasene, fra fiskefôr og klekking, og hele veien til slakteri og eksport.

Akvakultur i Norconsult

Kontaktperson

Profilbilde av Onno Musch
Onno Musch
Gruppeleder Havn og Havbruk og markedskontakt akvakultur