Akvakultur

Norconsult har erfaring og markedsledende kompetanse innenfor både landbaserte settefisk og matfiskanlegg som også flytende konstruksjoner i eksponerte sjøområder.

Akvakulturbransjen har opplevd eventyrlig vekst de siste tiårene. Bransjen har måtte tilpasse og utvikle seg med stor fart. Norconsult har bistått bransjen ved å legge til rette for gode prosesser og effektiviseringstiltak ved å dra på lang erfaring fra veletablerte markedsområder som industri, samferdsel og energi.

Norconsult ønsker å legge til rette for bærekraftig vekst i bransjen gjennom helhetlig planlegging, høyt fokus på kommunikasjon og innovative løsninger. Vi kan bistå kundene med alle ledd innenfor nyetablering av et anlegg som også utbedring eller vedlikehold av eksisterende anlegg eller råd innenfor spesialistområder.

Norconsult har ekspertise innen alle aktuelle fagfelt, som blant annet:

 • Konseptutvikling, mulighetsstudier og forprosjekt
 • Myndighetskontakt, reguleringsplaner, konsekvensutredninger, konsesjonssøknader etc.
 • Byggherrebistand, prosjektledelse og -styring, byggeledelse
 • Kvalitetssikring, innkjøp og kontraktstøtte
 • Rømmingstekniske rapporter, tilstandsvurdering og bistand med dokumentasjon ihht. NS 9416
 • HMS, risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Prosessanlegg, inkl. vannrensing og resirkulering (RAS-anlegg)
 • Tank-, rør- og pumpedimensjonering for håndtering av vann, fisk og fiskefôr
 • Arkitektur, byggeteknikk, brannteknikk, elektro, og VVS
 • Infrastruktur, havneanlegg, VA-anlegg, veier etc.
 • Fortøynings- og stabilitetsanalyser, bølge- og strømmålinger og -analyser
 • Prosjektering av marine konstruksjoner og operasjoner
 • Hydrodynamiske analyser inkludert ‘sloshing’
 • Kraftforsyning og energioptimalisering, samt alternative energikilder som vind og sol
 • Automatisering og prosessovervåking
 • Fiskebiologi og -fysiologi
 • Strømningsanalyser (CFD) og limnologi
 • Miljøundersøkelser og grunnundersøkelser
 • Avfallshåndtering og biogass

Gjennom å tilby svært høy kvalitet og kapasitet kan vi spare kundene for store summer og legge opp til et mest mulig effektivt løp mot realisering av prosjektet og igangsatt drift.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Egil Larsen
Egil Larsen
Markedskontakt Region Vest
Profilbilde av Vemund Isachsen
Vemund Isachsen
Markedskontakt Sandvika
Profilbilde av Roy Nyheim
Roy Nyheim
Markedskontakt Nord