Anleggsteknikk

Anleggsteknikk er faget for gjennomføring av anlegg og veien til ferdig løsning. Her opererer man i et svært bredt tverrfaglig spekter, og avhengig av type oppdrag så er man ofte avhengig av kompetanse innenfor en rekke ulike fag.

Typiske tjenester innen anleggsteknikk kan være:

 • Anleggsgjennomføring og fremdriftsplanlegging
  • Tilrigging og gjennomføring av anlegg. Riggområder, anleggsveier, faseplaner, tverrslag, angrepspunkter etc.
  • Utarbeidelse/prosjektering og koordinering for byggbare løsninger, byggeplan, fremdriftsplaner, faseplaner, kapasitetsberegninger og kostnadsoverslag.
 • Massehåndtering
  • Massebalanse, deponi, foredling/knusing, anvendelse og logistikk
  • Bærekraft og miljø
 • Metoder og prinsipper innenfor:
  • Drivemetoder, boring og sprenging
  • Injeksjon og bergsikring
  • Vann- og frostsikring
  • Støy, støv, rystelser og vannhåndtering i drivefase
  • Sikkerhet og arbeidsmiljø under gjennomføring og drift

Kontaktperson

Profilbilde av Jens Petter Henriksen
Jens Petter Henriksen
Avdelingssleder